Nieuwsbrief nummer 6, december 2010

Beste lezer,

Inleiding
De winterbanden zitten alweer onder de auto, de eerste sneeuw is gevallen. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, nog net voordat we allemaal met Kerstreces gaan. Ik heb m’n kerstcadeau al in september gekregen, een iPad. Inmiddels wordt mijn kerstcadeau vooral door de rest van de familie intensief gebruikt. Anders dan een laptop, die toch vooral persoonlijk is, merk ik dat de iPad toch vooral een familie-device is. Inmiddels hebben ook andere merken zogenaamde tablets in hun repertoire. In de thuissituatie zie ik dat een tablet een wezenlijk ander gebruik oplevert. Ik vraag me af of tablets ook wezenlijk andere toepassingen opleveren in het onderwijs. Dus eigenlijk is mijn vraag “is een tablet een notebook zonder toetsenbord of een echt onderwijs-device met nieuwe toepassingen?”. Een mooi onderwerp om onder de kerstboom over na te denken.

Nu is die rust er voor menigeen nog even niet. De MBO-instellingen worden geconfronteerd met grote en complexe uitdagingen op korte en lange termijn. Het is aan saMBO~ICT om de scholen te ondersteunen en te zorgen dat we er niet allemaal in ons eentje voor staan. In deze nieuwsbrief is weer een keur aan activiteiten te zien.

Op het terrein van de informatievoorziening speelt op dit moment een discussie rond de invoering van een locatiecode. Deze is bedoeld om vast te leggen op welke hoofdlocatie een student zijn opleiding volgt. Op het eerste gezicht een eenvoudige en simpele vraag. In de dagelijkse praktijk blijkt het echter een stuk lastiger. Een mooi onderwerp om eens op te pakken vanuit de eigenlijke vraag: hoe zit het begeleidingsproces van studenten eigenlijk precies in elkaar?

En daar zijn we net mee gestart. Onder leiding van Niels ter Meulen is het project opgestart om vanuit de referentie architectuur de begeleidingsprocessen generiek in kaart te brengen. Een eerste blik levert een complex beeld op. Instellingen zoals het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) moeten betrokken worden, maar ook moet rekening worden gehouden met informatie die vanuit leersystemen komen. Natuurlijk is ook de stagebegeleiding een aspect waar aandacht voor moet zijn. Het project moet vooral ook orde in de complexiteit brengen.

In deze nieuwsbrief staan veel bijeenkomsten genoemd. Gezien de grote belangstelling bij de activiteiten van de afgelopen periode kunnen we constateren dat saMBO~ICT in een behoefte voorziet. In 2011 zullen we echter ook concrete resultaten moeten laten zien, die in deze nieuwsbrief worden aangekondigd. Ik heb daar alle vertrouwen in gezien de mate waarin mensen van instellingen willen meedenken en -doen.

Naast de iPad heb ik overigens de nieuwste versie 2011 van Office op m’n Macbook geplaatst. Mooi om voor slechts 17 euro zo’n professioneel pakket legaal via Slim te kunnen aanschaffen. Uit m’n omgeving hoor ik vaak verbazing dat je als medewerker van een onderwijsinstelling software voor een schappelijke prijs kan kopen. Helaas zijn daar ook mensen uit het onderwijs zelf bij die dat (nog) niet weten. Misschien iets om aandacht aan te besteden op de eigen instelling?

Namens saMBO~ICT wil ik eenieder alvast een goed 2011 wensen,

Jan Bartling23e saMBO~ICT conferentie
Woensdag 19 en donderdag 20 januari vindt de 23e saMBO-ICT conferentie plaats. Gastheer is De Gieterij in Hengelo, een locatie van het ROC van Twente. We zijn daar te gast in de voormalige ijzergieterij van Stork, welke is omgetoverd tot een modern en goed geoutilleerd onderwijsgebouw met respect voor het verleden.
Alhoewel de programmacommissie nog volop bezig is met de samenstelling van het programma zijn een aantal zaken al bekend: 
 • zo zal de historische locatie een belangrijke rol spelen in het programma, waar naast een aantal rondleidingen architect Harry Abels ons meeneemt vanuit het verleden naar het heden;
 • zal duurzaamheid zal in een aantal facetten belicht worden;
 • was de programma commissie blij verrast door het grote aantal workshop suggesties vanuit instellingen, waarbij met name Onderwijs logistiek meerdere keren voorkomt. Ook dit onderwerp zal ruimschoots aandacht krijgen.
Nu al zin in twee dagen Hengelo, dan kunt u zich hier aanmelden voor de conferentie.

Voor het netwerken op de woensdagavond van de ICT-conferentie en aansluitend de overnachting, willen we zoveel mogelijk mensen via het ROC onderwijshotel bij elkaar brengen.
Dit hotel wordt gerund door studenten van het ROC van Twente waar ze de opleiding tot Horeca Ondernemer/Manager volgen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle taken die in het hotel voorkomen. Maakt u gebruik van dit aanbod, dan is het vervoer per ROC-bus van de Gieterij naar het ROC Hotel Twente en de volgende dag van het hotel naar de Gieterij bij het arrangement inbegrepen.

Aanmelden voor de overnachting kunt u via de website van het:
ROC Hotel Twente.Gebruikersdagen
‘Zorg om studenten’ stond centraal op de saMBO~ICT gebruikersdag op 22 november 2010.
Het ID College presenteerde hun oplossing voor Management Informatie. “Een mooie oplossing, om jaloers op te worden”, zei één van de aanwezigen. “De pauze was eigenlijk te kort om met de mensen van het ID College er nog even over door te praten” zei een ander.
Dezelfde opmerking werd ook gehoord over de presentatie van het NJi. Voor zowel de spreker als de zaal een echte eye opener. Er zal nog wel wat werk verricht moeten worden, voordat de verschillende werelden goed aan elkaar verbonden zijn. Vervolgens was het de beurt aan DUO. Na enkele algemene mededelingen, werd dieper ingegaan op het Verzuimloket en de VSV rapportage. De vooraf ingediende vragen werden behandeld. Zoals verwacht meer dan genoeg discussiestof, waar de rest van de middag mee gevuld had kunnen worden. Wordt dus zeker vervolgd.
DUO heeft allerlei informatie aangeleverd, zodat de onderwijsinstellingen zelf ook contact op kunnen nemen met relatiebeheerders van DUO en accountmanagers van OCW.
De presentaties en achtergrondinformatie zijn te vinden op de site onder Gebruikersdag 22 november 2010.
’s Middags vonden zoals gebruikelijk bijeenkomsten plaats van de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister, nOISe en Peoplesoft.

Voor uw agenda van 2011: de gebruikersdagen vinden in 2011 plaats op 10 januari, 28 maart, 23 mei, 26 september en 21 november.Edictis gebruikersgroep
Binnen saMBO~ICT hebben we actieve gebruikersgroepen voor EduArte, Magister, nOISe en Peoplesoft. De Edictis gebruikersgroep is in 2010 ook gestart met enkele activiteiten, maar gaat in 2011 echt van start met een stuk samenwerking. De bedoeling is dat kennis en ervaring gedeeld wordt op diverse vlakken en er een actieve samenwerking ontstaat op het gebied van wensen voor het systeem.

De gebruikersgroep Edictis blijft participeren in de gezamenlijke gebruikersdagen, maar vergadert in het vervolg om praktische redenen op de dag er na op een locatie meer in het zuiden van het land. De gebruikersgroep Edictis vergadert in 2011 dus op 11 januari, 29 maart, 24 mei, 27 september en 22 november.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de gebruikersgroep, Henk-Jan van Ginkel (henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl of 0318-627560).Gebruikersgroep Tribe KRD
Tribe KRDDrie jaar lang heeft Triple A projecten de aanbesteding, bouw en implementatie van Tribe KRD begeleid voor en door de 12 betrokken instellingen. December 2010 stopt deze projectorganisatie. Het opzetten van een Gebruikersoverleg voor alle Tribe KRD gebruikers was èèn van de projectresultaten. Vanaf 1 januari 2011 wordt het overleg voortgezet onder de vlag van saMBO-ICT. Omdat Tribe KRD deel uitmaakt van de Eduarte suite van Educus is vooralsnog gekozen de bijeenkomsten los van de gezamenlijke gebruikersdagen te plannen, gebruikers van de andere Eduarte modules hoeven dan niet te kiezen waar ze heen gaan tijdens de gebruikersdagen, maar kunnen aanschuiven bij het Eduarte overleg. Afgesproken is dat daar geen Tribe KRD zaken worden besproken. Voor de Gebruikersoverleg Tribe KRD overleggen geldt het tegenovergestelde, daar worden uitsluitend KRD zaken besproken. In de loop van 2011 evalueren we deze werkwijze. De overleggen vinden allen plaats bij ROC Aventus in Apeldoorn op respectievelijk: 19/1, 16/2, 13/4, 1/6, 5/10, 30/11 en 14/12.Chipcard / AAR kennisdeling
Bij het ROC van Amsterdam waren we op 18 november 2010 welkom voor de tweede kennisdelingssessie over Chipcard / AAR (aan-/afwezigheids- registratie). Door allerlei omstandigheden was de opkomst beperkt tot 25 personen, maar de intensiteit van de gesprekken was er zeker niet minder om. Omdat ‘Chipcard / AAR’ een breed terrein beslaat is gekozen voor het werken met thema’s . Deze keer stond het thema ‘de docent’ centraal. ROC Aventus, ROC Westerschelde en ROC Landstede presenteerden hoe op hun instellingen de docenten geinstrueerd worden, wat ze doen moeten en hoe de voortgang gevolgd wordt. Vervolgens nam Kennisnet de aanwezigen mee langs de mogelijkheden van het toekomstig gebruik van de mobiele telefoon in plaats van chipcards. Technisch kan het al lang met gebruik van NFC, maar in de praktijk zijn er nog een flink aantal randvoorwaarden niet ingevuld om het succesvol te kunnen implementeren.
De presentaties staan op de site onder Kennisdeling Chipcard AAR 18 november 2010.
’s Middags kwamen in afzonderlijke sessies gebruikers van Nedap en Presto bijeen.

De volgende kennisdelingsbijeenkomst Chipcard / AAR is op 4 februari 2011. Deze wordt binnenkort voorbereid en heeft als thema ‘Rapportage’. Ook is het handig om in uw agenda de bijeenkomst daarna, op 9 juni 2011 vast te noteren.Succesvolle kennisdelingsbijeenkomst SharePoint 8 oktober krijgt vervolg
Kennisdeling SharePointIn de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat de kennisdelings- bijeenkomst over SharePoint op 8 oktober 2010 als zeer zinvol is ervaren. De volgende bijeenkomst is dan ook in voorbereiding. Deze is gepland op vrijdag 28 januari 2011 van 10.30 tot 15.30 uur. Reserveert u het vast in de agenda? Misschien handig om dan ook de volgende Sharepoint kennisdelingssessies er vast in te zetten: vrijdag 18 maart en vrijdag 20 mei 2011. We zijn alle keren uitgenodigd bij Microsoft op Schiphol.

Op 28 januari 2011 gaan we verder in op het thema ‘Implementatie’. De vorm blijft gelijk: korte presentaties van zowel instellingen uit het MBO als HBO als van een Microsoft-consultant en ruim de tijd om erover in gesprek te gaan. We vragen dit keer instellingen die reeds ervaring hebben met Sharepoint 2003 en/of 2007 en nu over gaan of zijn gegaan naar SharePoint 2010 wat ze anders (zijn) gaan doen dan bij de vorige implementatie. Er wordt bijvoorbeeld ingezoomd op gemaakte keuzen rond doelgroepen, personalisatie, autorisatie en voor- en nadelen de gekozen inrichting. Op 8 oktober 2010 hebben we in de gesprekken gemerkt dat de uitgangspunten van de implementaties best verschillend zijn. Door de motivatie daar achter van verschillende kanten te horen, kunnen we er met elkaar weer een nuttige bijeenkomst van maken.

Tot dan!Rekenen en taal
Taal en rekenenOp dit terrein vinden meerdere activiteiten plaats. Allereerst heeft 23 november een zeer breed samengestelde groep deskundigen input gegeven voor het boekje ‘Digitaal Examen Taal en Rekenen’ Hoe? Zo!. Dit boekje is een initiatief vanuit het College van Examens, Kennisnet en saMBO-ICT en verschijnt voorjaar 2011.

Verder praat een expertgroep met het College van Examens en DUO over de opvolger van Examentester. Begin 2011 zal er een veldraadpleging plaatsvinden, saMBO-ICT heeft het College van Examens aangeboden hier de regie over te voeren. Op de webside van het College van Examens (www.cve.nl) is onder: Onderwerpen>Aanbesteding examensoftware al veel informatie te vinden.Alignment
De afstemming tussen de organisatie en de IT-afdeling blijft een vraagstuk waar veel instellingen mee worstelen. Aan de ene kant wordt geconstateerd dat de onderwijsorganisatie niet goed in staat is om de juiste vragen te stellen, aan de andere kant heeft de IT-organisatie vaak het gevoel dat er steeds ‘nee’ verkocht moet worden. Tijdens de conferenties in Veldhoven en Hoofddorp waren de workshops rond dit thema dan ook druk bezocht en werd aandacht gevraagd voor drie aspecten: scholing rond informatiemanagement, positionering van informatiemanagement en de rol die een ‘onderwijs-business case’ kan spelen in de besluitvorming.

De laatste twee vragen zullen de komende tijd worden aangepakt. Er zijn drie instellingen die een pilot rond de business case gaan oppakken. Doel is om een aanpak te ontwikkelen die geschikt is voor de onderwijssituatie. Waar de business case aanpak vaak gebaseerd is op directe kosten en baten, spelen in het primaire onderwijsproces soms indirecte opbrengsten een rol die moeilijk (maar niet onmogelijk?) kwantificeerbaar zijn. Het model dat moet worden opgeleverd zal toepasbaar zijn voor alle instellingen.

De afstemmingsvraag heeft ook sterk te maken met de rol en positionering van informatiemanagement. Gevraagd is om vier modellen op te leveren, waarmee de positionering en de functie kan worden ingevuld. Samen met Twijnstra Gudde zal een document worden opgesteld voor zowel de informatiemanager als voor de omgeving. Tenslotte moet de omgeving ook de rol van informatiemanagement goed verstaan en begrijpen om er optimaal van te kunnen profiteren. Als een van de eerste stappen wordt een soort vraagsessie georganiseerd waar vooral de vragen rond informatiemanagement worden geïnventariseerd en een analyse wordt gemaakt van de vragen die er spelen. Op basis daarvan zal een publicatie worden gemaakt die praktisch gebruikt kan worden binnen de instellingen.Surfnet
SurfNetSteeds meer MBO instellingen hebben een aansluiting van Surfnet. Inmiddels zijn dat bijna 30 ROC’s en AOC’s. We zijn met Surfnet in gesprek om na te gaan welke specifieke dienstverlening de MBO-instellingen wensen. Er is een kleine werkgroep samengesteld, bestaande uit Herre Dijkema, Hans Doffegnies, Jan Schrevel en Rob Smit, die met Surfnet gaan overleggen over de dienstverlening. Deze groep vertegenwoordigt een goede spreiding van grote en kleine ROC’s en AOC’s. Ook zijn er instellingen bij die wel, of juist niet gebruik maken van een verbinding. Bij dienstverlening kan worden gedacht aan inkoop van storage, authenticatiediensten, informatiebeveiliging enz. De insteek is dat de diensten voorop staan, en dat pas daarna wordt gekeken naar wie deze kan of wil leveren. Input kan natuurlijk altijd gegeven worden aan deze werkgroep of naar Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl). Een eerste gesprek met Surfnet staat gepland op 23 december a.s.Informatie encyclopedie
Het werk rond de informatie-encyclopedie (het proces rondom en het vastleggen van verantwoordingsdefinities) is flink van start gegaan onder projectleiding van Sandra ter Horst van Kennisnet. Er zijn drie werkgroepen gevormd met mensen vanuit instellingen op het gebied van financiën, rendement en deelnemerstevredenheid. Deze werkgroepen gaan nog eens goed kijken naar de eenduidigheid van definities, en naar de wijze waarop deze gepubliceerd zullen worden. Uiteindelijk moet met deze input in april 2011 een website zijn opgezet waar iedere instelling of organisatie de actuele definities van verantwoordingsinformatie kan vinden. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de MBO Raad. Deskundigen vanuit OCW en DUO zullen deelnemen in dit proces.Op stoom met Borging Triple A
In een eerdere nieuwsbrief was al vermeld dat saMBO~ICT subsidie heeft ontvangen van het ministerie van OCW voor de uitvoering van het projectplan “Borging Triple A”. Inmiddels zijn we goed op stoom met een aantal activiteiten.

Belangrijk nieuws is dat het Voorgezet Onderwijs gaat meedoen aan de uitvoering van een aantal onderdelen van het projectplan. Daarmee wordt een verdere verspreiding van het Triple A gedachtegoed bereikt.

Voor onderwijslogistiek zijn we de derde fase gestart. Daarbij worden er onder verantwoording van een aantal instellingen en leveranciers pilots uitgevoerd. Door middel van deze pilots moet worden vastgesteld of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het functioneel ontwerp (of gedeeltes daarvan) afdekken. Op basis van de ervaringen uit de pilots wordt het functioneel ontwerp aangeschept. 1 december is de eerste bijeenkomst van de deelnemende instellingen om kennis en ervaring mbt het organiseren en uitvoeren van de pilots te delen.

In de Triple A encyclopedie is een functioneel ontwerp voor primair proces ondersteuning opgenomen. In samenwerking met Kennisnet is een project gestart om de functioneel ontwerp verder te verdiepen. In dit project zullen naast MBO-instellingen ook VO-instellingen meedoen. We zijn nu nog in de voorbereiding, nog dit jaar zullen we starten met de uitvoering.

Last but not least; er wordt gebouwd aan een nieuwe online omgeving voor saMBO~ICT. De saMBO-community wordt onderdeel van deze omgeving. Vanuit de diverse activiteiten in het kader van het projectplan Borging Triple A wordt gezorgd voor leven in de community-brouwerij.
Online Educa 2010
Online Educa 2010In de eerste week van december wordt in Berlijn de Online Educa gehouden, een internationale conferentie rond het thema Leren en ICT. Samen met het Consortium voor Innovatie en Kennisnet zijn ook wij van de partij met een kleine delegatie om te zien wat er in Europa speelt op dit gebied. Indien mogelijk proberen we in deze nieuwsbrief en anders de volgende verslag te doen.

Weblog
U kunt natuurlijk ook de berichten volgen op het weblog van het CvI over de Online Educa in Berlijn!Nieuwe Werkomgeving voor saMBO~ICT
Met de start van saMBO~ICT in 2010 is er "even snel" een nieuwe website gebouwd met behulp van Google Sites. Als samenwerkingsorganisatie kunnen we natuurlijk niet zonder! De site voldoet weliswaar voor het doorgeven van informatie, maar we willen natuurlijk meer dan dat, met de nadruk op samenwerken. Daarom is er in de zomer een Programma van Eisen opgesteld voor een nieuwe Online Werkomgeving voor saMBO~ICT. Deze omgeving gaat bestaan uit:
 1. het virtuele gezicht van saMBO~ICT naar de buitenwereld,
 2. het intranet voor leden (community) en
 3. het virtuele kantoor van de saMBO~ICT-medewerkers en de project- en gebruikersgroepen die zij faciliteert.
Nieuwe Werkomgeving

In het najaar is er opdracht verstrekt aan internetbureau Tam Tam om deze nieuwe omgeving voor ons te bouwen. Zij doen dat met behulp van onder andere Google Apps, Wordpress en Wikimedia. Zo krijgen we uit verschillende werelden de beste tools in handen die Tam Tam heel mooi weet te integreren in één schil. Daarmee komt er voor leden een afgeschermd gedeelte beschikbaar waarbinnen het bijvoorbeeld heel eenvoudig wordt om vanuit een eigen profiel berichten te plaatsen en op die van anderen te reageren.
Op de conferentie in Hengelo hopen we de nieuwe Online Werkomgeving te kunnen presenteren.

Enquête functionaliteiten website
Omdat we nu in de fase zitten van bouwen en inrichten willen we graag antwoord hebben op een aantal vragen betreffende de website. Dit helpt de bouwers van Tam Tam om de nieuwe werkomgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw wensen en ideeën. Daarom zouden we het zeer op prijs stellen als u de moeite neemt om maximaal negen vragen te beantwoorden via dit formulierVragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Vraag betreffende HR systeem
  Wij zijn een project gestart om ons huidige personeel- en salarisverwerking systeem (Caso/Edukaat) te vervangen door een nieuw HR-systeem.In de huidige fase zijn wij benieuwd naar de ...
 • Loggen van internetverkeer
  Hierbij de vraag hoe om te gaan met het loggen van internetverkeer van binnenuit naar de buitenwereld?En als dit te loggen valt, hoe lang dient deze data dan te ...
 • Narrowcasting systeem
  Binnen ROC Aventus zijn we op zoek naar een nieuw narrowcasting systeem.We zijn benieuwd welk narrowcasting systeem jullie gebruiken binnen de instelling en wat de ervaringen zijn met dit ...
Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.