Nieuwsbrief nummer 1, april 2010

Beste lezer,

“Wat is dat nou precies, dat saMBO~ICT?”, die vraag werd vaak aan mij gesteld de afgelopen periode. Het is duidelijk dat er nog wat missiewerk verricht moet worden. In de cirkel van mensen die zich met ICT en MBO bezig houden is het inmiddels een begrip. Dat kan ook niet anders dan met zeer druk bezochte conferenties in Helmond en Amsterdam en gebruikersdagen in Ede. De grote opkomst bij dit soort gelegenheden laat zien dat we als MBO-instellingen een grote bereidheid hebben om samen te werken en van elkaar te leren.

Er zijn ook voldoende issues om aan te pakken. De vertaling van de regelgeving rond domeinen in de systemen, notebooks van studenten, logistiek, cloud computing, een informatie-encyclopedie, de inpassing van TripleA, samenwerking rond sourcing. Daarnaast wordt er hard gewerkt binnen werk- en gebruikersgroepen. We kunnen gezamenlijk trots zijn op de energie en kennis die aanwezig is binnen de MBO sector.

“Waarom is dat saMBO~ICT er eigenlijk?” zou eigenlijk de vraag moeten zijn die mensen me stellen. Het antwoord is simpel en tegelijk het motto van saMBO~ICT: Door samenwerking nog sterker!
Jan BartlingNieuwe website en nieuwsbrief
saMBO~ICTEen nieuwe organisatie met een nieuwe samenwerkingsvorm en een nieuwe naam. Daar hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl, een nieuwewebsite én nieuwsbrief bij! Dat alles hebben we inmiddels voor elkaar, waarbij we de functionaliteit op de website de komende periode nog zeker willen uitbreiden. Ook voor de nieuwsbrief gebruiken we nu een andere tool die ons meer mogelijkheden biedt wat betreft vormgeving en beheer. U kunt zich makkelijk aan- en afmelden en op het moment dat we meer nieuwsbrieven willen uitbrengen, bijvoorbeeld specifiek gericht op gebruikersgroepen, dan kan dat straks ook.
U ontvangt deze uitgave omdat uw e-mail adres bij ons bekend is. Vanaf de volgende nieuwsbrief kunt u aangeven of u (met dit adres) geabonneerd wilt blijven of u kunt een ander adres doorgeven.
Naast de website hebben veel mensen elkaar al gevonden via een nieuwe LinkedIn groep en we beschikken ook over het Twitter account @sambo-ict dat we bijvoorbeeld kunnen gebruiken op en rond conferenties.Voorlichtingsbijeenkomst IGEA en FSR
IGEA 2011 gaat binnenkort van start. De instellingen, die voor hun aanbesteding van desktop computers en notebooks een samenwerking zijn gestart onder de naam IGEA, moeten nu opnieuw Europees aanbesteden, want de maximale contractduur van drie jaar is verstreken.
Voor geïnteresseerden is er op 6 april een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij de MBO Raad in Woerden.
Op deze voorlichtingsbijeenkomst werd er ook aandacht besteed aan de voorgenomen samenwerking tussen de werkgroep IGEA van saMBO~ICT en de werkgroep Inkoop van FSR.
Lees verder...Gebruikersdag 31 maart 2010
Op 31 maart 2010 vond de tweede gebruikersdag van saMBO~ICT plaats in Ede. De verschillende gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Icaris, Magister, nOISe en PeopleSoft lieten zich ‘s ochtends informeren over het Stagefonds in de zorg, informatievragen en de laatste stand rond de invoering van opleidingsdomeinen. Het middagdeel was gereserveerd voor een bijeenkomst per gebruikersgroep met de eigen achterban.
Lees verder...Kennisdelingsworkshop digiborden in het MBO
Op woensdag 24 maart 2010 organiseerde Kennisnet in samenwerking met saMBO~ICT een kennisdelingsworkshop over Digiborden in het MBO. Op basis van deze workshop wordt over dit onderwerp door Maaike Stam een boekje geschreven "Digiborden in het MBO, Hoe? Zo!".
Lees verder...Verslag themaconferentie studenten en notebooks
Op woensdag 10 februari is er bij Surfnet een themaconferentie gehouden over studenten en notebooks. Dat dit onderwerp speelt binnen de ROC’s bleek wel uit de grote belangstelling. Er waren ruim 70 personen aanwezig bij de themaconferentie waarmee het auditorium bij Surfnet helemaal vol zat!
Klik hier voor een verslag van deze conferentie. Via die pagina vindt u ook de verschillende presentaties die gegeven zijn.Onderwijslogistiek en CGO
Onderwijslogistiek en CGOAls vervolg op het succesvolle congres van februari 2009, organiseerde saMBO~ICT op donderdag 11 februari 2010 het Congres Onderwijslogistiek en CGO. Op deze bijeenkomst deelden onderwijsinstellingen hun ervaringen met het opzetten van een modernere, flexibelere onderwijslogistiek en de invoering van Competentie Gericht Onderwijs dat nieuwe eisen aan deze logistiek stelt. Na een openbare bijeenkomst van Parell, een netwerk van 30 instellingen op het gebied onderwijsbedrijfsvoering en leerlogistiek in het MBO, volgde een plenair programma in het Auditorium. Op de website staan ook alle presentaties die op deze dag gegeven zijn!
Lees verder...Themaconferentie Helmond
Themaconferentie in HelmondOp woensdag 20 en donderdag 21 januari 2010 werd de 21e saMBO~ICT Conferentie gehouden bij De Groene Campus, (Helicon Opleidingen).
Naast drie keynoteronden waren er vijf presentatieronden, verdeeld over de drie thema-lijnen: ict-organisatie & techniek, bedrijfsvoering en onderwijs. In elke lijn was een breed aanbod in workshops, o.a. over de volgende onderwerpen:
 • laptops voor deelnemers
 • aan- en afwezigheidsregistratie
 • business & ICT alignment
 • gebruik van elektronische leeromgevingen
Alle presentaties staan op onze website!
Lees verder...Werkgroep Innovatie
Op 26 februari 2010 is de aftrap geweest voor de activiteiten van de werkgroep Innovatie van saMBO~ICT.
Deze werkgroep gaat zich het komende jaar buigen over de volgende drie thema's:
 1. Professionalisering van het Beroep Leraar met ICT middelen
 2. Trendanalyse
 3. e-Learning/Mobile Learning
De werkgroep beschikt over een eigen plek binnen de website van saMBO~ICT voor het verzamelen en uitwisselen van alle informatie.
Neem gerust een kijkje op deze werkruimte!Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht. Klik voor meer informatie:Oproep
De licentiecommissie is op 24 maart bij elkaar geweest. Tijdens die bijeenkomst is het voorzitterschap van Dick Aarsen (ROC Midden Nederland) overgenomen door Rob Vos (Deltion College). De licentiecommissie heeft zich als doel gesteld om in september met een document te komen waarin is aangegeven waaraan toekomstige licenties moeten voldoen. Denk daarbij aan het kunnen gebruiken van software op de systemen van studenten of het kunnen afnemen van licenties “in de cloud”. Met dit document kan SLB Diensten op pad gaan richting de leveranciers en hebben we zelf een toets om te kunnen bepalen of licenties wel voldoen.

Het zou mooi zijn dat de licentiecommissie nog iets breder wordt. Het is belangrijk dat de licentiecommissie uitbreiding krijgt met enkele nieuwe gezichten. Het belang lijkt me duidelijk. Het profiel van deze nieuwe leden van de commissie is:
 • Afkomstig van een ROC/AOC
 • Kennis van licenties
 • Brede kijk binnen de eigen instelling
 • Weten wat er speelt in het onderwijs
Reacties (een mailtje is voldoende) graag naar Rob Vos


© 2010 saMBO~ICT   Door samenwerking nog sterker!