Nieuwsbrief nummer 9, april 2011

Speciale uitgave ter gelegenheid van Dé Managementconferentie in Domburg

Inleiding

Veel te doen...

Afgelopen week zat een deel van MBO Nederland in Domburg. Ruim 1.000 lijn- en stafmanagers waren in een vakantiepark om hard te werken. Veel presentaties en workshops werden afgewisseld met de “wandelgangen”. Het bijzondere van deze conferentie was de omgeving, nu eens niet een conferentieoord, maar een vakantiepark met bungalows waar de presentaties werden gegeven. Ook saMBO-ICT had zo’n huisje, net tegenover dat van Kennisnet. We hebben woensdag en donderdag veel mensen mogen begroeten. Mooi om te laten zien dat saMBO-ICT mooie producten oplevert, zoals een Hoe?Zo!-boekje over examinering en de eindproducten van de MBO Informatie Encyclopedie. Meer in deze nieuwsbrief.

Maar ook is er weer van alles te melden over bijeenkomsten, kennisgroepen en gebruikersdagen. Al snel is er de themadag van de licentiecommissie waar een aantal issues aan de orde komen waar elke instelling tegenaan loopt.

Binnen saMBO-ICT is er ook het een en ander te melden over de activiteiten van het programma Triple A. De activiteiten voor de VO-instellingen, begeleiding, logistiek en de aanzet rond content zijn nu echt van start gegaan. Dat betekent voor de deelnemende instellingen een flinke investering, maar dat wordt met volle inzet gedaan. Dat is een compliment waard, tenslotte komt alle inspanning ten goede aan alle instellingen!

Jan Bartling


Het was mooi (weer) in Domburg!
Afgelopen week was de tweedaagse managementconferentie van CvI in Domburg. Twee dagen met inspiratie, goede verhalen en huiskamergesprekken. Dit keer geen groot congrescentrum, maar een park met huisjes en brede “openlucht wandelgangen” ertussen. Ieder die heeft deelgenomen komt natuurlijk terug met eigen verhalen. Het zou ook goed zijn om die verhalen met elkaar te delen. Wat heeft een ieder er nu van meegenomen? Eigenlijk gebeurt dat al volop, via de Twitter-hashtag #cvimc zijn heel veel van die persoonlijke indrukken te vinden, lekker leesbaar en mooi direct.

Een bloemlezing geeft een mooie indruk:
 • @wrubens MBO kan veel leren van het innovatieve vermogen van het CvI #cvimc http://bit.ly/hypzks
 • @wrubens #cvimc Ad Verbruggen pleit voor herwaardering Rijnlandse model met zijn aandacht voor sociaal kapitaal en beroepseer
 • @JelleMarchand #cvimc mooi statement van Olaf mcdaniel "Ad Verbrugge bepleit eigenaarschap van docent maar Ad staat te weinig met voeten in werkelijkheid
 • @RuudLeeuwen #cvimc Mooi, Weggeman spreekt met veel humor. En interessant verhaal over collectieve ambitie.
 • @Perronchef Keynootspeakers achter de rug. Weggeman subliem; cijfers van onderzoek door CBE interessant. Ik had en heb minder met Ad Verbrugge #cvimc
 • @annetsmith: ene manager tegen andere: wat als we nou investeren in ons personeel en ze gaan weg!? Ander: wat als we dat niet doen en ze blijven!
 • @kennisnet: Website MBO Informatie Encyclopedie gelanceerd tijdens CvI-conferentie! #cvimc
 • @RobvanderPloeg #cvimc #eduactief En natuurlijk schijnt de zon weer volop in Domburg. 21 graden.
 • @mdietzenbacher Bij Grafisch Lyceum Rotterdam is de visie dat alle lesmateriaal gedeeld moet worden (goede reclame voor je school) #cvimc
 • @casevw2 Zit ik bij een workshop over kwaliteit, is de spreker er niet. Nu aanwezig bij ROC van Twente over Social Media. #cvimc
 • @kennisnet: Website MBO Informatie Encyclopedie gelanceerd tijdens CvI-conferentie! #cvimc
 • @RobvanderPloeg #cvimc #eduactief En natuurlijk schijnt de zon weer volop in Domburg. 21 graden.
Wat is er nog meer te zeggen? Veel natuurlijk, dus kijk op Twitterweblog van CvI (waar straks de foto's komen) en natuurlijk onze eigen saMBO-ICT site.Oproep Examinering
Tijdens de conferentie in Domburg kwam een aantal keren de volgende vraag naar voren:
“is het niet mogelijk als sector mbo de centrale examinering van taal en rekenen uit te besteden?”.
Iedereen wil tenslotte een minimale verstoring van de organisatie, een uitstekende logistiek en een uitermate betrouwbare examenomgeving. En dat alles tegen redelijke kosten.

We willen als saMBO-ICT deze vraag graag oppakken, maar kunnen dat niet alleen. We willen daarom instellingen vragen zich te melden wanneer er interesse is voor een dergelijke oplossing van de examenuitdaging. Een eerste verkenning van een dagdeel, moet duidelijk maken welke oplossingen er zijn, welk deel van het proces mogelijk uitbesteed kan worden enz. Na deze middag kunnen we (en natuurlijk de individuele instellingen) besluiten of we een verdere stappen gaan zetten of dat we het wellicht toch als instelling moeten gaan organiseren.

Is er dus interesse voor deelname aan een dergelijk initiatief, dan horen we dat graag via Esther Schoutema. We zorgen dan voor een bijeenkomst in de maand mei.

Er zijn natuurlijk ook leveranciers en andere partijen die geïnteresseerd zijn om een dienst aan te bieden. Met hen willen we ook graag oriënterend in gesprek komen.Conferentie saMBO-ICT met als thema: ‘Innovatie in de klas’
Op woensdag 14 en donderdag 15 september 2011 wordt de 24e saMBO-ICT conferentie gehouden. Deze zal plaatsvinden bij het ROC West-Brabant, locatie ‘Florijn College’ in het centrum van het prachtige Breda. Tijdens deze conferentie willen we graag de nadruk leggen op ‘Innovatie in de klas’. We nodigen een ieder uit om hieraan zijn/haar bijdrage te leveren op weg naar een stimulerende en interactieve editie in september!
Wij ontvangen dan ook graag uw ideeën voor presentaties of workshops.
U kunt deze indienen bij aja.gil@sambo-ict.nl, voorzien van:
 • naam instelling,
 • naam indiener,
 • telefoonnummer contactpersoon,
 • e-mailadres contactpersoon,
 • titel presentatie/workshop,
 • toelichting in vijf regels.
De programmacommissie beoordeelt de ingezonden voorstellen en besluit welke presentaties/workshops zullen worden gehouden. U ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht.
Mede met uw inbreng verwachten we een heel mooie conferentie!Collegiale consultatie
Kun je soms wel wat hulp gebruiken? Wil je eigen ideeën wel eens toetsen met collega’s buiten de eigen instelling? Loop je tegen een complex probleem op, waar een frisse blik kan helpen?

Samen met een aantal collega’s hebben we het onderwerp “collegiale consultatie” nader uitgewerkt. Het idee is om collega’s te betrekken bij de eigen uitdagingen. Uitgangspunt is een eigen vraagstelling, zoals: “hoe pak ik binnen mijn instelling het informatiemanagement aan?” of “hoe krijg ik mijn IT-kosten naar beneden?”. Het idee is dat vier collega’s rondom zo’n thema mee gaan denken. Het is niet de bedoeling dat ze gaan vertellen hoe het moet of dat ze vooral vertellen wat ze zelf vinden over het onderwerp. Ze zullen vooral moeten meedenken en -helpen. Dat gebeurt in een sessie van maximaal één dag, gefaciliteerd door een externe procesbegeleider. De kosten van de procesbegeleiding zijn voor rekening van saMBO-ICT.

Instellingen worden opgeroepen om een dergelijke collegiale consultatie aan te vragen. We willen twee van dergelijke sessies organiseren, waarna we bekijken of er een regulier aanbod kan ontstaan. Verzoeken kunnen gericht worden aan Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl), daarbij graag de korte vraagstelling die centraal moet staan bij de consultatie en een korte uitwerking van de probleemstelling (max 200 woorden). Graag inzenden voor 8 april a.s.Gebruikersdagen
Het was weer een drukte van belang op de saMBO-ICT gebruikersdag op 28 maart 2011 te Ede. Naar aanleiding van de agendapunten Actieplan mbo, Stagefonds, Informatie encyclopedie en uiteraard enkele actuele ontwikkelingen vanuit de overleggen met OCW en DUO, was er gesprekstof te over. De stukken van de bijeenkomst en de presentaties staan op de site onder Gebruikersdag 28 maart 2011.

Voor uw agenda: de volgende gebruikersdagen vinden plaats op 23 mei, 26 september en 21 november. Naast de gebruikelijke onderwerpen, zal de gebruikersdag op 23 mei 2011 in het teken staan van koppelingen. We denken daarbij onder andere aan de koppeling met het Verzuimloket en met Stagemarkt.nl. Uiterlijk een week van te voren wordt het definitieve programma verstuurd. U kunt zich hier vast aanmelden.Conferentie licentiecommissie
De themaconferentiedag van 8 december 2010 zijn wij nog niet vergeten. De vragen en discussies die daar plaatsvonden hebben ons aan het werk gezet en we kunnen melden dat op 13 mei 2011 de volgende themaconferentiedag van de saMBO-ICT licentiecommissie bij Surfnet in Utrecht gaat plaatsvinden. Tijdens deze dag proberen we een leverancier uit te laten leggen hoe zij denken over gebruik van applicaties op laptops van studenten. Hierover wordt namelijk gesproken met leveranciers. SLB geeft een kijkje in de keuken van wat tot op heden wel mag en wat niet mag qua licenties en laptops en hoe de leveranciers hierop reageren.
Wil je meer weten over Federatie koppelingen met Live@Edu dan ben je bij ons ook aan het goede adres. Ook hierover gaan we (on)mogelijkheden en ervaringen uitwisselen. Uiteraard 's middags een lunch en tussendoor tijd om je collega's te bevragen hoe zij erover denken en aan het einde van de themaconferentie tijd voor ontspanning. Kortom een mooie interessante dag. Interesse? Reserveer dan 13 mei vast in je agenda en meld je hier aan.
Zodra alle details geregeld zijn, sturen wij een definitief programma.Kennisdeling Sharepoint
Op 18 maart j.l. kwamen ruim 60 ROC-collega's bijeen bij het Deltion College in Zwolle. In de zaal bevonden zich niet alleen collega's uit de ICT maar, vanwege het thema van die keer, ook van PR, Communicatie en Marketing. De vijf interessante presentaties van Nova College, Deltion College, ROC Mondriaan, Hogeschool Artez en Microsoft schetsten hoe verschillend SharePoint kan worden ingezet ten behoeve van communicatie. De presentaties staan uiteraard op onze website en wel onder Kennisdeling SharePoint 18 maart 2011. Een boeiende dag die de lat hoog legt voor de volgende bijeenkomst!

De volgende bijeenkomst op vrijdag 20 mei 2011 heeft als thema 'SharePoint IN het onderwijs' en vindt weer plaats bij Microsoft op Schiphol. We gaan onder andere in op de vraag of SharePoint kan worden gebruikt als ELO of dat je juist een aparte ELO nodig hebt? Beide scenario's zijn mogelijk en komen voor bij collega instellingen! De vraag mag worden gesteld wat een student aan functionaliteiten nodig heeft om succesvol te zijn? En een docent? Ook dit keer worden instellingen uitgenodigd om hun verhaal te vertellen en de afwegingen te delen met de groep. Ook verhalen over SharePoint LMS en digitaal portfolio staan op de verlanglijst. Aarzel niet om iemand (docenten, beleidsmedewerkers onderwijs) mee te nemen die meedenkt vanuit het primaire proces! Vanwege de grootte van de zaal vragen we de instellingen met niet meer dan vijf personen te komen. Aanmelden kan al!Kennisdeling Chipcard
Noteert u ook vast de volgende kennisdelingsdag Chipcard / AAR in uw agenda?
Datum: 9 juni 2011
Thema: Flexibilisering onderwijs
Locatie: ROC Landstede, ZwolleGebruikersgroep Qlikview.MBO in oprichting
Met de succesvolle opening van de informatie-encyclopedie op de managementconferentie in Domburg krijgen we de kans om eindelijk eens op een eenduidige manier managementrapportages te maken. Al langer speelden een aantal instellingen die Qlikview gebruiken voor hun management rapportage systeem met de gedachte om gezamenlijk Qlikview documenten te ontwikkelen. Met de informatie encyclopedie als startpunt willen we een gebruikersgroep oprichten die:
 • gezamenlijk Qlikview documenten gaat ontwikkelen, deels door gezamenlijk inkopen en deels samen ontwikkelen met eigen medewerkers.
 • Kennisdelen tussen instellingen
 • Virtueel ontwikkelteam organiseren
Het NOVA College, Drenthe College, Hoornbeek College, Aventus College en Graafschap College hebben hun deelname al toegezegd. Het eerste Qlikview document hebben we ook al bepaald, namelijk de kengetallen uit de informatie encyclopedie. Dit doen we onafhankelijk van de verschillende bronsystemen. De eerste bijeenkomst organiseren we begin mei. Samen gaan we dan bepalen op welke wijze we dit gaan organiseren. Wil je ook meedoen in deze gebruikersgroep, meld je dan aan bij Wim Konings (kgs@graafschapcollege.nl). Als na deze oprichtingsvergadering je tot de conclusie komt dat dit toch niks is, kun je natuurlijk net zo makkelijk weer stoppen.
Wim KoningsExaminering rekenen en taal
Binnen veel instellingen is de prepilot van het digitaal examen achter de rug. Veel indrukken en resultaten worden op dit moment verzameld en verwerkt. Het is duidelijk dat de uitdaging vooral in de organisatie komt te liggen wanneer er met grotere aantallen deelnemers gewerkt gaat worden. Een uitdaging die alle instellingen aan zullen moeten gaan.

Gelukkig komt er steeds meer materiaal beschikbaar. Vanaf heden is het Hoe?Zo!-boekje rond Examinering verkrijgbaar. In print via Kennisnet, maar ook te vinden op de site van saMBO-ICT. 

Ook tijdens de werkconferenties op 21 april in Zwolle bij Windesheim en 10 mei in Eindhoven bij Aristo vormt het boekje en het rekenmodel de basis van deze dagen. Samen met de instellingen wordt dan ook gekeken naar een basis draaiboek. Uitdrukkelijk wordt ook aan de ICT-mensen gevraagd deel te nemen aan één van de twee conferentiedagen. In het programma wordt aandacht gegeven aan de inhoudelijke, organisatorische en technische kant van de digitale examens.

Rekenhulp taal en rekenen in het mbo
In de uitgave Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo wordt op diverse plekken verwezen naar een rekenmodel. Dit model helpt u bij de bepaling van het benodigde aantal werkplekken en computers. Download de rekenhulp (xls)Trendrapportage
De trendrapportage krijgt langzaam vorm. De schrijvers Wilfred Rubens en Pieter Vorstenbosch zijn samen met Stephanie Ottenheijm bezig op basis van het idee van het Horizon Report dat in de VS jaarlijks uitkomt. Tijdens het CvI congres is met een groep mensen gesproken over de belangrijkste maatschappelijke trends en de effecten die dat heeft op het mbo. Bijvoorbeeld wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de netwerksamenleving en het effect die dat ook in het onderwijs heeft. Deze trends worden vervolgens vertaald in technologie die hierop inspeelt, zoals de persoonlijke leeromgeving. De doelgroep is de team- of onderwijsmanager, het moet een handvat geven om in gesprek te gaan en keuzes te maken rond de inzet van ICT in het eigen team of organisatieonderdeel. Het betekent bijvoorbeeld dat het trendrapport concrete voorbeelden moet geven. Eind april moeten de teksten gereed zijn en kan het rapport geproduceerd gaan worden.


Voortgang Triple A
In het programma borging Triple A voert saMBO-ICT een aantal projecten uit met als doel het gedachtegoed van Triple A verder uit te werken in bruikbare concepten en producten voor onderwijsinstellingen. Het programma wordt gefinancierd door een subsidie van het ministerie van OCW.

In dit nieuwsbericht een korte update van de lopende projecten:
 • onderwijslogistieke pilots
  in het kader van de onderwijslogistiek wordt door een aantal onderwijsinstellingen pilots uitgevoerd om de huidige ICT-oplossingen te toetsen aan het functioneel ontwerp dat is opgesteld. Elders in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.
 • Begeleiding fase 2
  Het project begeleiding heeft als doel een aangepast functioneel ontwerp op te stellen van het blauwe deel van de Triple A encyclopedie (primair proces ondersteuning en portfolio). In navolging op onderwijslogistiek fase 2 wordt een aantal scenario’s opgesteld die verschillende vormen van flexibilisering onderkennen en houvast bieden voor de organisatieinrichting. Door het toetsen van het bestaande functioneel ontwerp aan deze scenario’s ontstaat een aanscherping van de functionaliteiten voor de ondersteunende systemen. Kennisnet voert deze opdracht uit.
 • Centraal digitaal examineren taal en rekenen
  In het kader van de op handen zijnde centrale digitale examinering van taal en rekenen in het MBO, heeft saMBO-ICT een rapportage opgesteld over de impact van dit traject op de onderwijsinstellingen, met name in relatie tot de systemen en de planning. Het rapport biedt mogelijke oplossingsrichtingen voor het organiseren van het centraal digitaal examineren binnen de onderwijsinstellingen.
 • VO-sector
  Een nieuwe doelstelling is het betrekken van de VO-sector in de activiteiten van het programma. In dat kader is een eerste bijeenkomst met VO-instellingen georganiseerd waarin een eigen VO-procesmodel is opgesteld. Door dit procesmodel te vergelijken met het MBO-procesmodel van Triple A ontstaat zicht op de verschillen en overeenkomsten en wordt bekeken waar MBO en VO de handen ineen kunnen slaan. De eerste bijeenkomst is waardevol gebleken en er is afgesproken een volgende bijeenkomst in mei te organiseren voor het verder uitwerken van het procesmodel en het definieren van mogelijke samenwerkings-activiteiten.
In de komende periode staat er nog een aantal activiteiten op de rol:
 • Contentketen
  Gekeken wordt of er mogelijkheid is binnen het programma om de procesgang en de werkwijze voor het opstellen, aanschaffen en distribueren van (digitaal) leermateriaal beter te stroomlijnen. De eerste gesprekken en ideeen zijn er. Er wordt ook gekeken naar een koppeling met de onderwijscatalogus. Over of er daadwerkelijk een traject vanuit saMBO-ICT wordt uitgewerkt en hoe deze eruit ziet houden wij u op de hoogte.
 • Triple A toets
  Diverse onderwijsinstellingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een “Triple A toets” waarmee zij systemen kunnen toetsen in welke mate zij rekening houden met of gebaseerd zijn op het Triple A gedachtengoed. De eerste stappen voor een dergelijke toest zijn inmiddels gezet.
 • Heruitgave Encyclopedie
  Er wordt hard nagedacht over een vervolg op de Triple A encyclopedie met daarin de uitkomsten van de hierboven genoemde projecten. De heruitgave zal nog meer het karakter hebben van toepasbare en bruikbare instrumenten en naslagwerk voor de onderwijsinstellingen.
In welke verschijningsvorm de heruitgave wordt uitgebracht blijft nog even een verrassing.Samenwerkingsplatform
In het samenwerkingsplatform werken de verschillen sectoren van PO tot en met WO samen op het gebied van sector overstijgende ICT-zaken. Het samenwerkingsplatform is ingesteld door OCW en wordt ondersteund door Kennisnet en Surf Foundation. Namens het MBO nemen de MBO Raad en saMBO-ICT deel. De eerste vier prioriteiten liggen bij de volgende onderwerpen:
 1. Doorstroommonitor
 2. In - en uitschrijven beter + goedkoper
 3. Horizontale verantwoording
 4. Informatiestatuut met OCW
Het is de bedoeling dat de sectoren meer samen gaan werken, om zo doelmatiger met ICT om te kunnen gaan.Website MBO Informatie Encyclopedie gelanceerd
Wat is de definitie van “diplomaresultaat”? Wat is eigenlijk een “instellingsverlater”? Vragen die gesteld worden op het moment dat er binnen de instelling (of daarbuiten) indicatoren berekend moeten worden. In de praktijk bleek dat schijnbaar heldere definities nog niet scherp genoeg waren, met als gevolg dat de berekende percentages af konden wijken. De Informatie Encyclopedie geeft een oplossing. Op de website www.informatie-encyclopedie.nl staan de indicatoren en de onderliggende definities uitgelegd. De website is een initiatief van MBO Raad en saMBO-ICT, het project is uitgevoerd onder de vlag van Kennisnet.
Bij de totstandkoming is gebruik gemaakt van een groot aantal experts uit de instellingen. Op die manier kon worden aangesloten bij de praktijk en de werkelijkheid van de onderwijsorganisaties. Op dit moment zijn alleen de indicatoren van de resultatenbox opgenomen, maar inmiddels zijn er afspraken om meer indicatoren op te nemen. Daarnaast is een proces ingericht voor wijzigingen, versiebeheer en nieuwe verzoeken rond indicatoren.

De MBO Informatie Encyclopedie is gelanceerd tijdens Dé Managementconferentie in Domburg.CRM in het MBO
Een enquête onder IT-managers

In samenwerking met saMBO~ICT en MBO 2010 en heeft Kennisnet zich vanuit het thema ‘bedrijfsvoering’ verdiept in de ‘state of affairs’ van CRM-systemen in het MBO. In dit kader is er eind 2010 een enquête uitgezet onder IT-managers. De vragen gingen niet zozeer de diepte in, maar dienden meer ter inventarisatie waar de instellingen staan met betrekking tot CRM. Van de 73 benaderde mbo-instellingen hebben 45 instellingen (62%) input geleverd op de survey. Daarvan heeft 16% geen CRM-oplossing in huis.

Op de vraag welke systeem voor CRM men in huis heeft antwoorden de instellingen als volgt: zie eerste illustratie. Opvallend is dat ook administratiepakketten als Magister en nOISe worden genoemd.

Ontevreden, omdat
Van de instellingen die een CRM-systeem hebben geeft 29% aan tevreden te zijn en 55% is ontevreden. Dit betekent niet altijd dat de ontevredenheid het systeem zelf betreft. Ook (ICT) organisatorische problemen spelen een rol. De instellingen die geen antwoord op deze vraag hadden, gaven aan in een fase te verkeren waarin nog geen waardering gegeven kan worden.

Uit de antwoorden blijkt dat de voornaamste inzet van CRM ligt op de gebieden relatiebeheer, contractonderwijs en BPV, Waarbij relatiebeheer voornamelijk gaat over het beheer van studentgegevens. In het geval van contractonderwijs moeten we denken aan de NAW-gegevens van contractpartners en vormen van account- en salesgegevens.

De vraag of de instelling CRM inzet met een combinatie van applicaties, en zo ja, met welke, levert het volgende beeld op. De vraag achter de vraag is daarbij of CRM wordt ingezet als een instrument voor corporate strategische doeleinden, of dat de inzet meer tactisch/operationeel plaatsvindt. Het laatste blijkt bij de meeste instellingen het geval. 

Hoe? Zo!
Kennisnet verwerkt deze gegevens alsmede informatie uit later gevoerde gesprekken met leveranciers en vertegenwoordigers vanuit de instellingen in een Hoe? Zo!-uitgave over dit onderwerp.


Financiële systemen en XBRL
Klik voor vergrotingIn de week van 14 maart is een enquête gehouden over de gebruikte financiële systemen in het MBO.

Doordat 44 instellingen aan de (korte) enquête hebben meegedaan, is er een goed overzicht van de gebruikte systemen. Het grootste deel van de instellingen maakt gebruikt van drie systemen, Financials en Global van de Exact en Profit van Afas. De andere negen systemen hebben een aanmerkelijk kleiner aandeel in de markt. De enquête staat nog even open en is via deze link te benaderen.

Standaard XBRL
De enquête is uitgevoerd omdat de overheid, samen met de instellingen pilots wil uitvoeren met de standaard XBRL. Het is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via internet en is gebaseerd op XML. Met deze standaard kunnen financiële gegevens worden uitgewisseld met de overheid in het kader van de verantwoording. Het moet helpen de administratieve last van instellingen te verlagen.

Flitsenquêtes
Overigens denkt saMBO-ICT eraan om regelmatig een vergelijkbare enquête te houden rondom andere procesgebieden, zoals leeromgevingen of begeleidingssystemen. Doel is om inzicht te geven in de huidige marktsituatie. Dat is interessant voor de instellingen zelf, om een beeld te krijgen van de marktontwikkeling. Door jaarlijks deze enquêtes te houden wordt ook een trend zichtbaar.Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Alfabetiseringssoftware
  Ik heb een verzoek van uit onze afdeling VolwasseneneducatieWij gebruiken daar al jaren het softwarepakket 7/43 t.b.v. de doelgroep Alfabetisering.Dit soort 16 bits pakketten geeft ...
 • Gebruikersgroep Procesmanagement
  Als procesmanager beschrijf ik onze processen bij ROC Aventus met BPM|one(voorheen Protos) van Pallas Athena.Omdat het modelleren van processen nog niet zo heel gangbaar is binnen de ...
 • Aanbesteding mobiele telefonie/opstellen PVE
  Wie heeft ervaring opgedaan met Europese aanbesteding van mobiele telefonie c.q. opstellen van PVE?Wie heeft beschreven beleid t.a.v. mobiele telefonie (wie krijgt welk type toestel, welke ...
 • Papierloos vergaderen
  Welke instelling heeft al ervaring met “papierloos” vergaderen. Deelnemers aan een vergadering krijgen de stukken digitaal of halen deze zelf ergens op (sharepoint?).Het moet mogelijk zijn om aantekeningen te ...
 • Microsoft Business Intelligence
  ROC Mondriaan is bezig met het opzetten van een POC met Microsoft Business Intelligence en SharePoint 2010.Wie werkt er al met Business Intelligence en wat zijn jullie ervaringen?Peter ... 
Een vraag insturen:
Wilt u een vraag stellen aan uw collega's via saMBO-ICT?
Stuur uw vraag naar het secretariaat en wij zorgen voor distributie! 

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.