Nieuwsbrief nummer 7, januari 2011

Beste lezer,

Inleiding 

Allereerst de hartelijke nieuwjaarswensen van de medewerkers van saMBO-ICT. Na een korte periode van rust en bezinning is het nieuwe jaar direct weer goed van start gegaan. Allerlei werkgroepen, bijeenkomsten en publicaties staan de komende tijd op het programma.

Dat kunnen we het komende jaar met dezelfde mensen blijven doen. Henk-Jan van Ginkel en Esther Schoutema hebben de formele overstap gemaakt naar saMBO-ICT. Beiden hebben aangegeven de komende jaren met veel plezier en inzet zich te verbinden aan onze organisatie. Ik denk dat veel mensen er blij mee zijn. Ik hoor daar zelf in ieder geval ook bij.

Heel snel komt de saMBO-ICT-conferentie in Twente eraan. Een mooi programma op een mooie locatie, wat wil men nog meer. De aanmeldingen stromen binnen en veel mensen hebben gekozen voor een overnachting in het opleidingshotel van het ROC van Twente. Het beloven dus dagen te worden met veel momenten om te netwerken en daarnaast aandacht voor belangrijke inhoudelijke thema’s.

Zonder andere activiteiten tekort te willen doen, ben ik erg blij met de verbindingen die er worden gelegd met het VO in het project rond Begeleiding. We werken in het project samen met de VO Raad en een aantal VO-scholen. De basis is de referentie architectuur voor het MBO.

Groeten,

Jan BartlingZorg dat je erbij bent...Wat: 23e saMBO-ICT conferentie


Programma: klik hier 


Wanneer: 19 en 20 januari


Waar: de Gieterij Hengelo


Hoe: hier aanmelden


Overnachten: hier boekenGebruikersdag 10 januari 2011
De eerste gezamenlijke gebruikersdag van saMBO-ICT in 2011 stond in het teken van examens.
Hoofdonderdelen van het programma waren een presentatie van DUO over VAVO examens en een presentatie van Jan Bartling (saMBO-ICT) over de digitale examens voor taal en rekenen, die er ook voor het MBO aan komen.

Voor meer informatie en de gehouden presentaties, ga naar Gebruikersdag 10 januari 2011 op onze website.

Voor uw agenda: de komende gebruikersdagen vinden plaats op 28 maart, 23 mei, 26 september en 21 november.Chipcard / AAR kennisdeling 4 februari 2011
De volgende kennisdelingsbijeenkomst Chipcard / AAR is op 4 februari 2011. Het thema is Rapportage. De bijeenkomst duurt ongeveer van 10.00 tot 15.00 uur en vindt plaats bij saMBO-ICT in Woerden.

’s Morgens zullen 3 instellingen een korte presentatie houden over de ervaringen van hun instelling. Daarna komt een keynote en ’s middags volgen nog presentaties van 2 leveranciers. Zodra alle details geregeld zijn, krijgen de tot nu toe betrokken leden een uitnodiging met volledige agenda. 

Wilt u zich al vast inschrijven voor deze bijeenkomst dan kan dat op de website onder Kennisdeling Chipcard AAR 4 februari 2011.
De bijeenkomst is alleen bestemd voor leden van saMBO-ICT.Kennisdeling SharePoint 28 januari 2011
Kennisdeling SharePointEind deze maand, vrijdag 28 januari a.s. staat de tweede Sharepoint kennisdelingsbijeenkomst op de rol, ontvangst om 10.30 uur. We zijn blij dat we wederom te gast zijn bij Microsoft te Schiphol: een gastvrije locatie met uitstekende voorzieningen!

Het onderwerp van deze keer is 'inrichting en ontwerp'. Drie instellingen (vanuit zowel MBO als HBO) verzorgen elk een korte presentatie waarin wordt ingegaan op vragen over inrichting, doelgroepen, personalisatie, autorisatie, 'maatwerk of niet' en voor- en nadelen van de gekozen inrichting. Ook een consultant van Microsoft zal dit onderwerp belichten. Vervolgens kan tijdens de break-out met elkaar en de sprekers nader in gesprek worden gegaan. Voor de lunch wordt gezorgd en het programma wordt om +/- 15:00 uur afgesloten met een borrel. Tot dan!

Inschrijven? Ga dan op de website naar Kennisdeling Sharepoint 28 januari 2011. De bijeenkomst is alleen bestemd voor leden van saMBO-ICT.Rekenen en taal
Op initiatief van de expertgroep die met het College van Examens en DUO meepraat en meedenkt over ‘Product X’ (opvolger Examentester), start 11 januari een groep mensen met het beschrijven van de examen processen. Deze beschrijving past in het saMBO-ICT project ‘Borging TripleA’, maar is door dit initiatief als activiteit naar voren gehaald in de planning. Het resultaat zal na de 23e saMBO-ICT conferentie in Hengelo beschikbaar worden gesteld. 

Met de beschreven processen in de hand zal de Expertgroep vervolgens nog eens kritisch naar het Functioneel ontwerp van ‘Product X’ kijken. Daarnaast kunnen de proces-beschrijvingen ook uitstekend gebruikt worden bij het evalueren van de pre-pilots met Examentester.Alignment en Open Leermateriaal
Binnenkort verschijnen er twee Hoe? Zo! boekjes over respectievelijk Open Source & Open Standaarden en over Centraal Examinering Taal & Rekenen. Het zijn onderwerpen waar elke instelling mee te maken heeft en waar veel vragen over gesteld worden. Na deze twee staan er enkele nieuwe boekjes op het programma. Heet concreet gaat dat over de onderwerpen Open Leermateriaal en Alignment.

Het delen van materiaal tussen docenten en instellingen is al jaren een probleem. Enerzijds omdat de makers van materiaal het idee hebben dat hun materiaal niet goed genoeg is, anderzijds omdat de makers vaak het idee hebben dat ze geen materiaal gaan weggeven waar ze zelf veel energie in hebben gestoken. De vraag is hoe de cirkel doorbroken kan worden. Tenslotte wordt binnen de instellingen met gemeenschapsgeld materiaal ontwikkeld. Wat kunnen onderwijsmanagers met dit thema concreet doen binnen de instelling? Is er instellingsbeleid rond leermiddelen? Het zijn vragen waar we een antwoord op willen vinden. In een vraagsessie op 26 januari wordt het onderwerp van alle kanten bekeken en wordt naar oplossingen gezocht.

In de conferentie van september in Hoofddorp kwam de vraag naar voren om met een serie modellen te komen rond de positionering van informatiemanagement. De vraag is hoe de afstemming tussen onderwijs en technologie het beste vorm kan krijgen binnen een organisatie. Er zal een handreiking worden gedaan voor instellingen met betrekking tot structuur en positionering, maar ook zullen er uitspraken worden gedaan over cultuur en communicatie. Op 10 februari is er een vraagsessie waar we aan instellingen vragen wat de knelpunten zijn rond alignment en welke oplossingen er mogelijk zijn rond de positionering van informatiemanagement. Een onderwerp waar geen eenduidige oplossing voor is, maar waar we wel enkele succesvolle modellen kunnen onderscheiden. Uiteindelijk moet het iets opleveren waar instellingen heel concreet mee aan de slag kunnen.Managementinformatiesystemen in het MBOManagementinformatiesystemen
Kennisnet heeft een onderzoek te laten uitvoeren naar rol, taak en plaats van managementinformatiesystemen (MIS) in het mbo. Vier instellingen gaven ons inzicht in welke kritische prestatie-indicatoren zij hebben benoemd en hoe zij hun MIS hebben ingericht.

In de brochure wordt dit beschreven. Daarnaast worden er ontwikkelingen gesignaleerd en aanbevelingen gedaan. Kortom, ‘food for thought’ bij ideevorming, aanschaf, implementatie of evaluatie van een/uw management informatie systeem.

Bekijk het rapport ‘Managementinformatiesystemen in het MBO’ of lees verderbij Kennisnet.
Terugblik Online Educa 2010
Online Educa 2010Op 2 en 3 december werd in een besneeuwd Berlijn de jaarlijkse Online Educa gehouden. Een grote conferentie met mensen uit vele (108!) landen. Overigens is vermeldenswaard dat de Nederlandse delegatie, na Duitsland, de grootste delegatie was. Internationaal dus allemaal, ook wat betreft de sprekers.

Wat opviel was:
 • Uitsluitend aandacht voor technologie en onderwijs (primair proces), het organiseren van onderwijs of bege-leiding kom ik sporadisch tegen.
 • Veel wishful thinking bij, men gelooft onvoorwaardelijk dat technologie het onderwijs beter maakt, maar is weinig kritisch.
 • Veel sessies zijn gewoon best-practice, soms met een dun sausje van wetenschappelijk onderzoek.
 • De inzet van technologie wordt volgens een aantal sprekers alleen iets wanneer we echt opnieuw het onderwijs uitvinden. Bij het bestaande onderwijs gaat het nooit lukken.
 • Veel aandacht voor mobiel gebruik, vooral met telefoons en smartphones
 • De keynotes waren dit jaar niet sterk, alleen Larry Johnson de grondlegger van het Horizon Project was leuk om naar te luisteren en te kijken.
De conclusie is dat de ontwikkelingen langzaam verlopen. 

Inspirerend

Larry Johnson had een leuk en visueel aantrekkelijk verhaal. Een verhaal over verschillende generaties. De radio was voor zijn ouders technologie die de wereld veranderde, de wereld werd bereikbaar en kleiner. Voor onze generatie was de radio gewoon een apparaat om naar de Beatles of de Stones te luisteren, niets bijzonders dus. Onze kinderen begrijpen onze fascinatie niet voor computers, voor hen is het gewoon een ding dat je gebruik, net zoals het internet. 

Mijn conclusie uit zijn verhaal: maak het dus ook niet mooier dan dat het is, relativeer en geloof in beter onderwijs, niet in betere technologie. klik hier om de presentatie van Larry Johnson te bekijken.

Weblog
Op het weblog van het CvI over de Online Educa in Berlijn staan nog meer verslagen!Conference by the sea
Conference by the seaOp 6 en 7 april 2011 wordt de door het CvI georganiseerde tweejaarlijkse managementconferentie in Zeeland gehouden en wel op een locatie die past bij Zeeland. By the Sea dus.

Anders dan anders?
Hof Domburg is dit jaar gekozen als locatie voor Dé Managementconferentie. Deze locatie geeft de unieke mogelijkheid dat de workshops niet in zalen maar in huizen worden gegeven. MBO instellingen hebben een eigen huis waarin zij optimaal kunnen presenteren en laten zien wat ZIJ nu eigenlijk ECHT in huis hebben.
Dus dit jaar geen conferentiezalen maar een huiselijke, creatieve, onalledaagse, inspirerende, verrassende setting.

Ook saMBO-ICT zal een huis betrekken en van daaruit de nodige presentaties verzorgen!
Het programma en de presentaties zijn inmiddels bekend. Nieuwe Werkomgeving voor saMBO~ICT

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld hoopten wij op de conferentie in Hengelo de nieuwe website van saMBO-ICT en de Online Werkomgeving te kunnen presenteren. Tot en met deze week hebben we met man en macht gewerkt om de nieuwe site op tijd af te krijgen. Helaas zijn we daarbij tegen een aantal zaken aangelopen die meer tijd vergen.
We zouden een tipje van de sluier kunnen oplichten maar laten u liever een volledig werkende website zien.
Daarom hebben we besloten hier wat meer tijd voor te nemen.
Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Customer care
  ICT beheer van SintLucas - de eindhovense school wil haar klanten gaan bevragen over de kwaliteit van ICT services.Ik ben op zoek naar ICT afdelingen van ROC’s en/of ...
 • Vraag betreffende HR systeem
  Wij zijn een project gestart om ons huidige personeel- en salarisverwerking systeem (Caso/Edukaat) te vervangen door een nieuw HR-systeem.In de huidige fase zijn wij benieuwd naar de ...
 • Loggen van internetverkeer
  Hierbij de vraag hoe om te gaan met het loggen van internetverkeer van binnenuit naar de buitenwereld?En als dit te loggen valt, hoe lang dient deze data dan te ...
 • Narrowcasting systeem
  Binnen ROC Aventus zijn we op zoek naar een nieuw narrowcasting systeem.We zijn benieuwd welk narrowcasting systeem jullie gebruiken binnen de instelling en wat de ervaringen zijn met dit ...

Een vraag insturen:
Wilt u een vraag stellen aan uw collega's via saMBO~ICT?
Stuur uw vraag naar het secretariaat en wij zorgen voor distributie! 

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.