Nieuwsbrief nummer 45, oktober 2015

Inleiding
De afgelopen weken heb ik veel in de auto gezeten. Dat zijn momenten om eens na te denken over waar we als saMBO-ICT voor staan. Het antwoord kwam vanuit de activiteiten die we de afgelopen weken hebben georganiseerd, de Gebruikersdag, saMBO-ICT-conferentie en de Ambassadeursbijeenkomst. Op dat soort dagen zie je waar we als sector sterk zijn: samen delen en samen werken. Vanuit saMBO-ICT mogen we dat organiseren en stimuleren. Dan is het mooi om te zien dat het echt gebeurt!

Het aantal mensen dat zich wel aanmeldt maar niet komt bij onze activiteiten is beperkt, gelukkig maar. In het geval dat iemand niet kan komen verwachten we een afmelding. Ook komen er mensen niet aangekondigd, zonder aanmelding. Ook dat stuurt de organisatie soms aardig in de war. Vandaar de oproep: graag inschrijven en afmelden indien dat aan de orde is.

Maar terug naar de trots. Het netwerk binnen het mbo is de kracht van het mbo. Dat willen we ook laten zien met de aanpassingen die we doen aan de huisstijl. Een iets ander (strakker!) logo, maar ook vlakken met verschillende grootten van vierkanten, rondjes of zeshoeken. Dat zijn symbolen van onze netwerken, verschillend in grootte en vorm, maar wel onder één noemer, het paarse vlak. Een huisstijl die laat zien wat we zijn.

Jan Bartling


Terugblik 32e saMBO-ICT conferentie ID College Gouda
Op 1 en 2 oktober was de 32e saMBO-ICT conferentie en waren we te gast bij ID College in Gouda. Alhoewel het lastig is om in enkele woorden terug te blikken toch een poging, deels ontleend aan de evaluatie van deelnemers:
 • meer dan 200 aanmeldingen;
 • gemiddelde totaalbeoordeling: 8;
 • mooi weer;
 • lekkere stroopwafels en koffie;
 • goede sfeer;
 • gastvrij onthaal;
 • gevarieerd aanbod workshops;
 • voorbeeld voor andere onderwijssectoren!
Maar uiteraard ook enkele kritische opmerkingen die we als programma cie meenemen naar de volgende conferentie. We bedanken ID College voor  de organisatie van wederom een succesvolle conferentie en starten eind oktober met de voorbereidingen van de 33e; we zijn op 4 en 5 februari 2016 te gast bij Drenthe College op het TT Circuit in Assen...saMBO-ICT gebruikersdagen
Met een recordopkomst is er op 28 september jl. veel ervaring uitgewisseld over de nieuwe keuzedelen. Het werken in workshops ging door ieders medewerking heel soepel. Voor presentaties en achtergrondinformatie, zie dit bericht en het verslag van Herziening MBO.
Op 23 november is Doorontwikkelen BRON weer aan de beurt. Het is de bedoeling dat we dan een demo laten zien van hetgeen al gerealiseerd is, zowel aan de kant van DUO als in EduArte. Daarnaast zal worden ingegaan op de scope door het doornemen van de PBL (=Product Backlog), of in het Nederlands: de eisen- en wensenlijst.
Heeft u de data van de gebruikersdagen van 2016 al in de agenda staan? Die zijn op 1 februari, 11 april, 13 juni, 3 oktober en 28 november in Ede.Ambassadeursnetwerk mbo
Een heel goed bezochte bijeenkomst met een prima programma op een mooie locatie van ROC Nijmegen, wat wil je als mbo-ambassadeur nog meer? Een kort verslag en de presentaties zijnhier te vinden.
De volgende keer ontmoeten de deelnemers elkaar op dinsdag 10 november tijdens Dé Onderwijsdagen in Rotterdam.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Kennisdeling Office 365
Op 9 december moet je naar Den Haag om deel te nemen aan de kennisdeling Office365 (Sharepoint). We zijn te gast bij ROC Mondriaan en zijn al flink ver gevorderd met de invulling van het programma. Het gaat deze keer wat minder over O365 in de klas, maar meer over hoe O365 je kan helpen om jouw onderwijs te organiseren. Lijkt misschien een beetje saai, maar het tegendeel is waar. We gaan het in elk geval hebben over diverse dossiers, noodzakelijk voor goed onderwijs en uiteraard 'wat zit er in ons aanbod'.

Heb je overigens zelf een goed idee dan er is altijd ruimte voor een leuk verhaal. Stuur je voorstel naar Willem Karssenberg. Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.
Rob Smit, voorzitter programmacommissie O365Masterclasses Privacy en Informatiebeveiliging van de Taskforce IBP
De taskforce IBP in het mbo organiseert op 19 en 20 november demasterclass Privacy. In twee dagen word je helemaal bijgepraat over het belang van privacy in het mbo onderwijs. Klik hier voor het volledige programma. Aanmelden voor de masterclass Privacy kan via dit formulier. Voorwaarde is wel dat je de masterclass informatiebeveiliging hebt gevolgd.
De vierde serie masterclasses Informatiebeveiliging van 5 dagen wordt vanaf januari 2016 georganiseerd! Klik hier voor het volledige programma. Aanmelden voor deze serie masterclasses IB kan via dit formulier.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Ludo Cuijpers.2e saMBO-ICT IBP conferentie
Op woensdag 11 november organiseren saMBO-ICT en Kennisnet de tweede IBP conferentie. Locatie is deze keer het Carlton President hotel, Floraweg 25 in Utrecht.
Net als bij de 1e bijeenkomst (zie verslag) is er weer een mooi programma samengesteld waarbij ook onze “technische” collega’s aan hun trekken komen (dDOS en Quick scan).
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient u zich aan te melden via dit formulier.Programma MBOcloud
Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en het gebruik van clouddiensten. MBOcloud is hét knooppunt voor toegang tot clouddiensten, leermiddelen en aanverwante artikelen voor zowel studenten als medewerkers.
De saMBO-ICT conferentie van 2 oktober jongstleden bood ons de gelegenheid om iedereen bij te praten over MBOcloud. Naast een korte update over het MBOcloud programma heeft projectmanager Ruud Ramakers van SURF de zaal verteld hoe het realisatieproject eruit zal zien. Het is de bedoeling dat vijf scholen het voortouw in de ontwikkeling en implementatie nemen. Het projectplan voor de realisatie bevindt zich in de afrondende fase: de definitieve scope wordt samen met de vijf instellingen bepaald. Zij zijn tijdens dit traject ‘opdrachtgever’ van de te realiseren voorziening.
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Samenwerkingsinitiatief Virtuele Werkplek/Applicatie as a Service
Steeds meer instellingen sluiten zich aan bij dit samenwerkingsinitiatief. We onderzoeken niet alleen de mogelijkheid van een Virtuele Werkplek as a Service, maar ook de Virtuele Applicatie as a Service wordt verder onderzocht. Zowel verschillende samenwerkingsvormen als inkopen vanuit marktpartijen wordt bekeken.
Tijdens de saMBO-ICT conferentie heeft Cees Plug van Inholland verteld hoe er in SURF-verband door het HBO naar vergelijkbare samenwerking wordt gestreefd (Kubus-project). SURF zorgt in dit kader voor gezamenlijk ingekochte IAAS. Deze dienst kan of afzonderlijk of door instellingen gezamenlijk worden gebruikt. Er is vanuit het MBO veel belangstelling. De presentatie van Cees is hier te vinden. Daarnaast wordt door Microsoft, ROC van Amsterdam en ROC Midden-Nederland uitgerekend wat het gebruik van het Azure platform voor ROC’s kost. Met dit inzicht wordt wederom het gesprek met Microsoft aangegaan over prijs. We willen erg graag dat er voor het onderwijs een betaalbare (interessante!) prijsstelling komt!
Meer weten, meedoen?
Meld je bij aan bij Maaike Stam van het programmateam MBOcloud.Digitaal ondertekenen OOK en BPVO
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we met een aantal scholen via Surf een leverancier gingen selecteren. De selectie van een leverancier voor een testopstelling is onlangs afgerond. Horizon College, MBO Utrecht, ROC De Leijgraaf en Wellantcollege gaan in november in de praktijk aan de slag met deze testopstelling. De bedoeling is dat een aantal echte Onderwijsovereenkomsten (OOK) en BPV-overeenkomsten (BPVO) digitaal ondertekend wordt. Naast nagaan hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, zal er gewerkt worden aan koppelingen met de informatiesystemen van de scholen. Ook wordt overleg gevoerd met het Ministerie van OCW over de eisen die gesteld worden aan de procedure, zodat de geldigheid van de digitale ondertekening gewaarborgd is. Op de saMBO-ICT gebruikersdag van 1 februari 2016 hopen we de resultaten te kunnen presenteren. We zijn er nog niet, maar we gaan nu dus wel echt in de praktijk aan de slag met digitaal ondertekenen. Het doel is in 2016 zover te zijn dat brede uitrol mogelijk is.Structuur
De overlegstructuur binnen saMBO-ICT vindt plaats op allerlei niveaus, met een diversiteit aan bezetting enzovoort. Op zich werkt de structuur, er zijn echter twee situaties die vragen om een (kleine) aanpassing.

Met de aansluiting van saMBO-ICT bij SURF wordt de mbo sector onderdeel van de overleggen binnen SURF. Een belangrijke functie speelt het CSC-overleg. Elke deelnemende instelling stelt een CSC’er (Centraal SURF Contactpersoon) aan, die als contactpersoon dient voor de instelling. De gezamenlijke CSC van een sector (dat geldt dus ook voor de hogescholen en universiteiten) overlegt binnen de sector. De voorzitter en vice-voorzitter hebben regulier overleg met de directie van SURF, maar ook met elkaar om initiatieven op elkaar af te stemmen. Ook in het mbo richten we een dergelijke structuur in. De bijeenkomsten worden geleid door Hans Doffegnies en Rob Keemink. De eerste bijeenkomst van de CSC-ers in het mbo zal plaatsvinden op 26 november 2015. Met de komst van dit overleg vervalt de huidige gebruikersgroep SURF.

Een tweede aanleiding is de behoefte van bestuurders om meer aangehaakt te worden bij de thema’s die spelen op het vlak van informatievoorziening en ICT. Er is een bestuurlijke klankbordgroep gevormd en er vinden regiobijeenkomsten bedrijfsvoering plaats op bestuurlijk niveau. Het aanhaken van het bestuurlijke niveau vraagt om een goede inhoudelijke voorbereiding en draagvlak op het niveau van de IT-verantwoordelijken binnen de instellingen. Om dit te realiseren wordt door het bestuur van saMBO-ICT een groep gevormd van tien verantwoordelijken binnen de sector onder de naam van IT Panel. Deze groep wordt voorgezeten door een bestuurder van saMBO-ICT, waarmee de bestuurlijke verbinding is geregeld.VERNIEUWD: De Triple A @ncyclopedie!
De digitale versie van de Triple A encyclopedie wordt door veel scholen als referentiekader gebruikt. Veel van de informatie is ontstaan vanuit de toen actuele invoering van competentiegericht onderwijs. Inmiddels is er veel veranderd, en zijn er op tal van onderwerpen nieuwe inzichten ontstaan die maar in beperkte mate zijn verwerkt.
Daar komt nu verandering in. Dit najaar wordt een ingrijpende actualisatie van de Triple A encyclopedie doorgevoerd. Zo zal de informatie in overeenstemming worden gebracht met de herziene kwalificatiestructuur, en de procesarchitectuur examinering. De beschrijving van de uitwisseling met BRON wordt vereenvoudigd, in overeenstemming met de vernieuwing BRON. Tenslotte wordt het procesmodel leermateriaal, MBO Cloud en aanmelden verwerkt.
De geactualiseerde Triple A encyclopedie komt eind 2015 beschikbaar. In het voorjaar wordt een tweede ronde van actualisatie uitgevoerd, zodat ook de vernieuwing van BRON en enkele andere ontwikkelingen die nu nog lopen worden verwerkt.Rapport Berenschot
In het voorjaar is een rapport uitgekomen dat in kaart heeft gebracht wat de gevolgen zijn van Doorontwikkelen BRON (DOB) op de instellingen. In de vorm van een businesscase zijn de voordelen en inspanningen gekwantificeerd. Uitkomsten zijn een minimaal en een maximaal scenario. Vervolgens is dan natuurlijk de vraag hoe je als instelling het meest profijtelijke scenario kan bereiken. Als vervolg op de businesscase is daarom opdracht gegeven voor een vervolg. Deze vervolgvraag aan Berenschot luidt:

Stel een drietal scenario’s op (minimaal, modaal, maximaal) waarbij de mate waarin een deelnemeradministratiesysteem is geoptimaliseerd voor DOB varieert. Beschrijf per scenario:
 • opzet van de administratieve processen
 • functionaliteiten van de administratieve software
 • effecten op de werklast voor de scholen
 • eisen aan DOB
Het resultaat moet een beknopt rapport zijn waarmee de gebruikersverenigingen van de mbo-softwarepakketten in gesprek kunnen gaan met hun leverancier over de mogelijke aanpassingen in de pakketten. Aan dit rapport wordt gewerkt vanuit de werkelijkheid van een aantal instellingen. Het rapport komt in de loop van oktober uit.Privacy in het mbo: zo regel je het goed
Hoe moet je als mbo-instelling met de privacy van studenten en medewerkers omgaan? In de nieuwste editie van 'Hoe? Zo!' - die op 2 oktober werd gepresenteerd op de saMBO-ICT-conferentie in Gouda - vind je er alles over.
Deze 'Hoe? Zo! Privacy in het mbo' geeft niet alleen bestuurders, maar ook onderwijsmanagers, stafdirecteuren en informatiemanagers binnen mbo-instellingen antwoord op vragen die zij hebben over hoe ze met privacy van hun studenten en medewerkers moeten omgaan.De ICT­monitor mbo 2015
Na de start van de ICT­monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met saMBO­-ICT en Berenschot de ICT­monitor 2015 uit. Met deze derde monitor wordt een nieuwe bijdrage geleverd aan een beter zicht op de ict­ organisatie en bedrijfsvoering in het mbo. Daarmee worden de ict ­verantwoordelijken in onze mbo instellingen ondersteund in de opgave om hun bestuur, medewerkers en studenten te voorzien van goede en betaalbare ict. Zij werken voortdurend aan programma's en projecten om de applicaties, de infrastructuur en de interne organisatie te verbeteren en de kosten te verlagen. Het blijkt erg nuttig te zijn wanneer deze verantwoordelijken en de sector als geheel meer inzicht hebben in hoe andere mbo instellingen bezig zijn met de verschillende aspecten van ict ­organisatie, infrastructuur, applicaties, formatie, kosten en hoe de eigen instelling ten opzichte van de hele sector er voor staat. De monitor is op 8 oktober uitgezet en kan tot 1 november door de instellingen worden ingevuld. In februari zal op de saMBO-ICT conferentie het resultaat worden gepresenteerd. Meer informatie bij Leo Bakker (Kennisnet).Dé Onderwijsdagen 2015 - Thema: Onderwijs op maat
Het programma van Dé Onderwijsdagen 2015 staat online. Ookde keynotes zijn bekend. In alle sessies – zowel op de pré-conferentie over learning analytics, als op de twee congresdagen – staat het thema Onderwijs op maat centraal. Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat het studenten en leerlingen nog beter tot hun recht laat komen? De mbo/ho dag is op dinsdag 10 november. Ook voor en vanuit het mbo is een aantal interessante sessie in het programma opgenomen!
Aanmelden voor 22 oktober betekent een early bird-korting van 25 euro op de pré-conferentie en 50 euro op de toegangsprijs per congresdag. Inschrijven kan via deze pagina.Jaarplan Kennisnet 2016: Hoe laat Kennisnet ict werken voor het onderwijs?
Het onderwijs gebruikt steeds meer ict en barst van de ambities om met ict het rendement van het onderwijs te verbeteren. In dit jaarplan staat hoe Kennisnet het onderwijs ondersteunt bij het laten werken van ict. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met saMBO-ICT. Een belangrijk thema voor 2016 is het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy. Het afgelopen jaar zijn deze onderwerpen sterk in de belangstelling gekomen in het onderwijs. De toename van het gebruik van ict maakt ook dat er steeds meer data over leerlingen beschikbaar is. Het is juist daarom van belang hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens is cruciaal. Leerlingen, studenten, ouders en medewerkers moeten erop kunnen en blijven vertrouwen dat hun gegevens bij de school in goede handen zijn. Een ander belangrijk thema is de verandering die zichtbaar is in de educatieve ketens. Marktpartijen zijn bezig met innovatie om het onderwijs nog beter te bedienen. Dat het onderwijs steeds nadrukkelijker hun wensen en eisen op tafel legt zorgt er ook voor dat de markt hier beter op in speelt.Laptops en tablets in het onderwijs
De resultaten van de Vier in balans-monitor zijn aangevuld met een peiling naar het gebruik van laptops en tablets in het onderwijs. In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten, het mbo maakt het meest gebruik van tablets en laptops. Ruim 90% van de ondervraagde leraren in het mbo zet deze apparaten in. Het kunnen bieden van onderwijs op maat is voor scholen de belangrijkste reden om tablets en laptops in te zetten in de les. Andere veelgenoemde redenen zijn het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor leerlingen en het beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen. Leraren zijn overwegend positief over tablets en laptops in de les. Minpunten die genoemd worden zijn dat tablets en laptops leerlingen afleiden en dat zich technische problemen voordoen.OESO-onderzoek in perspectief geplaatst
Het OESO-onderzoek naar de opbrengsten van ict in het onderwijs heeft flink wat stof doen opwaaien. Dit onderzoek was het begin van een brede discussie via kranten en social media over de effecten van ict in het onderwijs, waarbij voor- en tegenstanders van (meer) ict in het onderwijs hun eigen gelijk haalden uit de conclusies. De centrale boodschap van het OESO onderzoek is toch vooral: "Technologie kan goed onderwijs versterken, maar de beste technologie kan slecht onderwijs niet vervangen". Het gebruik van computers leidt niet automatisch tot betere prestaties van scholieren. Meer technologie betekent niet vanzelf betere cijfers. Het gaat erom dat ict op de juiste manier wordt ingezet. Lees en beluister de reacties van bijvoorbeeld Toine Maes en Alfons ten Brummelhuis, maar ook van Wilfred Rubens.Lid worden van SURF
Op dit moment zijn 19 mbo-instellingen lid van de coöperatie SURF. Dit bericht is bestemd voor de overige 26 op SURFnet aangesloten mbo-instellingen die nog geen lid van SURF zijn. Een mbo-instelling is pas lid van de coöperatie SURF als het CvB de SURF-lidmaatschapsverklaring heeft getekend en teruggestuurd naar SURF. Dit lidmaatschap is noodzakelijk om met SURFmarket de ADVO (algemene dienstverleningsovereenkomst) af te kunnen sluiten en licenties te kunnen afnemen. Tevens creëert de school met het SURF-lidmaatschap een inbestedingsrelatie voor diensten als internet, lichtpaden en diverse licenties die in het kernpakket van SURFmarket zijn opgenomen. Hierdoor is in een aantal gevallen geen Europese aanbesteding meer nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Inmiddels staat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op de SURF website over het lidmaatschap SURF, inbesteden, kernpakket, e.d. De lijst met leden van SURF staat hier.
Neem voor vragen of aanmelden contact op met Remco Rutten.


Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.
Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...