Nieuwsbrief nummer 43, juni 2015

Inleiding
Nog even en Nederland is op vakantie. Geen files meer, treinen die vooral worden bevolkt door toeristen en lege inboxen in onze mail. In sommige opzichten is de zomer een productieve tijd. Het is een moment waarin de waan van de dag even niet bepaalt welke thema’s belangrijk zijn. Denken is niet langer gericht op prioriteiten. Juist dan kan ineens een goed idee ontstaan, zittend op een bankje aan een meer of op een hoge bergtop.
Ik heb er nu al zin in.

De zomer is echter ook vaak een moment van migraties van de infrastructuur. Tenslotte zijn de gebruikers weg, en kan er dus met volle aandacht worden gewerkt aan vernieuwing. Er wordt, zeker in de ICT binnen onze instellingen, hard gewerkt in de zomerperiode. Werk dat vaak niet zichtbaar en merkbaar is voor de gebruikers. Misschien goed om daar ook eens bij stil te staan.

Jan Bartling


32e saMBO-ICT conferentie 1- 2 oktober ID College Gouda
Net voor de zomervakantie van regio noord begint gaan de uitnodigingen voor de 32e saMBO-ICT conferentie bij ID College in Gouda op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober 2015 de deur uit naar onze contactpersonen en relaties.

Alle 24 workshops zijn inmiddels ingevuld en vormen samen een interessante mix aan onderwerpen. Fijn dat er naast de bekende lopende programma’s als MBOcloud, IBP en herziening Kwalificatiestructuur ook een aantal andere onderwerpen vanuit instellingen gepresenteerd wordt! De conferenties zijn immers gebaseerd op van, voor en door de instellingen.

Het donderdagavond programma is nog niet definitief vastgesteld en er is er ook nog onduidelijkheid over de tweede keynote op de vrijdag. Wel staat inmiddels vast dat Oege de Jong, lid CvB ID College, ons op vrijdag meeneemt in de ontwikkelingen die ID College de afgelopen jaren heeft doorlopen en nog steeds doorloopt op ICT gebied. Deze keynote zal gevolgd worden door een workshop waarin de aanwezigen in gesprek kunnen gaan met Oege over de aangesneden onderwerpen. Het voorlopige programma zal de komende weken haar definitieve vorm krijgen en is te vinden op onze website.Gebruikersdag 28 september 2015
De eerste gezamenlijke gebruikersdag rond kernregistratiesystemen na de zomervakantie staat vast al in uw agenda: 28 september 2015 om 9.30 uur in Ede.

Uit de evaluatie onder de bezoekers van de gebruikersdag blijkt iedere keer weer dat de meeste belangstelling uitgaat naar het onderwerp Herziening kwalificatiestructuur. Daarom heeft de programmacommissie dat nogmaals als thema voor het ochtendprogramma gekozen. Dit ook mede naar aanleiding van het binnenkort uit te komen rapport van de werkgroep HKS en Bedrijfsvoering.

Voor deze keer gaan we de opzet van het ochtendprogramma wijzigen. Na een kort plenair gedeelte willen we in kleinere groepen uiteen gaan, om met elkaar over het onderwerp te spreken. Nadere informatie volgt.
Informatie en presentaties van alle 28 voorgaande gebruikersdagen vindt u hier.Ambassadeursnetwerk mbo
De bijeenkomst op 9 juni bij Leeuwenborgh Opleidingen in Sittard is goed bezocht, al moest een aantal ambassadeurs voorrang geven aan het dagelijkse werk. Een mooi programma waarbij we ook een kijkje achter de schermen kregen van de manier waarop Leeuwenborgh inhoud geeft aan gepersonaliseerd leren. Presentaties zijn hier te vinden.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 6 oktober bij ROC Nijmegen en op 25 november bij ROC Landstede.

Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Netwerk Informatiemanagers
Het netwerk informatiemanagers gaat ook komend schooljaar door!
In april was de laatste bijeenkomst van het netwerk informatiemanagers. Afgelopen schooljaar zijn er 4 bijeenkomsten geweest die over het algemeen goed zijn gewaardeerd. De opkomst was prima en de deelnemers hebben steeds aangegeven dat we dit netwerk door moeten zetten en dat men graag wil blijven deelnemen/bijdragen.
Daarom hebben we voor het komend cursusjaar ook weer een viertal bijeenkomsten gepland en alvast enkele onderwerpen op de agenda gezet. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor nieuwe input en ideeën.
De data voor komend jaar zijn vastgesteld op: 15 oktober 2015, 3 december 2015, 18 februari 2016 en 14 april 2016.
Opzet van de bijeenkomsten blijft ongewijzigd, namelijk:
Ergens in Utrecht, middagprogramma met onderwerp/spreker/werkvorm, borrel en buffet na afloop.
Als onderwerpen hebben we al enkele suggesties gekregen:
  • Een keer met Rik Maes aan de slag rond de doorontwikkeling van het 9-vlaks model
  • Het instellingsinformatieplan, hoe bereik je nu je strategische doelstellingen met inzet van ict, hoe ziet dan je governance plaatje eruit, je portfoliomanagement, je informatiemanagement, je informatieplan.
  • Informatiemodellen, welke set aan informatie is er nu nodig om een instelling goed te organiseren en om leerlingen optimaal te faciliteren.
Meer weten, meedoen?
Mocht je als informatiemanager in het mbo geen uitnodiging hebben gehad en toch mee willen doen, meld je dan bij Leo Bakker.Masterclasses Informatiebeveiliging voor MBO-HO
In het najaar wordt de derde cyclus van de succesvolle Masterclass Informatiebeveiliging georganiseerd. De eerste twee edities waren alleen toegankelijk voor deelnemers uit het MBO, deze derde editie is ook open voor deelname uit het HO. Deze masterclass is opgezet onder auspiciën van de Taskforce informatiebeveiliging en privacy MBO, een nauwe samenwerking tussen saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

De doelgroep van de masterclass is de beginnende informatiebeveiliger die binnen zijn instelling informatiebeveiliging moet optuigen. Het zijn 10 dagdelen verspreid over het najaar, startend op 17 september. De kosten bedragen 650 euro en dat is inclusief eten, koffie en thee, 2 overnachtingen en cursusmateriaal. Klik hier voor het uitgebreide programma.

Meer weten, meedoen?
Stuur een mailtje naar Tiny Verbeek. Deze masterclass is erg populair gebleken en er is maar een beperkt aantal plaatsen. Bij voldoende belangstelling gaan we een vierde cyclus plannen.Belangstelling voor Leergang Deelnemersadministratie?
In de vorige nieuwsbrief is gevraagd wie er interesse heeft in het volgen van een Leergang Deelnemersadministratie in het studiejaar 2015-2016. Het aantal reacties is voldoende voor het starten van een groep. We gaan de komende tijd aan de slag met het samenstellen van een programma.

Om enig idee te geven wat de leergang inhoudt, zie hier de informatie over de Leergang van afgelopen jaar. Als er nog meer belangstellenden zijn, horen we dat graag, want dan kunnen we de Leergang weer regionaal aanbieden en dat scheelt de deelnemers heel wat reistijd.

Meer weten, aanmelden?
U kunt uw belangstelling nog steeds doorgeven door een mail te sturen naar info@sambo-ict.nl.Examenleveranciers – Atos traject
In de nieuwsbrief van mei j.l. heeft u kunnen lezen over het Atos traject dat met een aantal examenleveranciers en de MBO Raad is doorlopen. Helaas was het rapport toen nog niet beschikbaar, inmiddels is dat het wel.

U kunt het rapport op onze website vinden. De komende maanden zal er in overleg met betrokken partijen (MBO Raad, OCW, CvTE en natuurlijk de Examenleveranciers) op basis van de uitkomsten van het rapport verder worden gekeken wat de vervolgstappen zijn.Programma MBOcloud
Laboratoriumsessies
Afgelopen maand zijn we bij het Albeda College, het Deltion College en het Da Vinci College op bezoek geweest om de demonstratie-software MBOcloud met docenten en studenten te testen. Naast veel positieve reacties ook van zowel docenten als studenten kritische vragen en opmerkingen waar we ons voordeel mee kunnen doen.

Goede kans op Financiering!
De realisatie van de demonstratiesoftware is het afgelopen jaar mogelijk gemaakt door Kennisnet. Voor de realisatie van een ‘productie-waardig’ platform is voor het huidige en volgende kalenderjaar ook goede kans op financiering. Volle kracht vooruit dus!

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Samenwerkingsinitiatief Virtuele Werkplek as a Service/Virtuele Applicatie as a Service
Zou het niet mooi zijn als we niet-webbased/legacy – applicaties als dienst kunnen afnemen? En ook anywhere/anytime beschikbaar voor medewerkers en studenten op hun eigen device? Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld heeft ROC Midden Nederland een nieuwe oplossing en aanpak voor het beschikbaar stellen van applicaties voor medewerkers en studenten gekozen. Door deze oplossing wordt de levensduur van bestaande vaste werkplekken verlengd - wat slim is, gezien de toename van het aantal studenten en medewerkers met een eigen device. ROC Midden Nederland nam aan dat meer instellingen behoefte zouden hebben aan een dergelijke oplossing en heeft het initiatief tot samenwerking genomen. Dit initiatief heeft ondertussen een aantal instellingen samengebracht om samenwerking te onderzoeken. Ook SURF is hierbij betrokken. We onderzoeken niet alleen de mogelijkheid van een Virtuele Werkplek as a Service, maar ook de Virtuele Applicatie as a Service wordt verder onderzocht. Zowel verschillende samenwerkingsvormen als inkopen vanuit marktpartijen wordt bekeken. saMBO-ICT ondersteunt dit initiatief vanuit het programma MBOcloud.

Meer weten, meedoen?
Meld je dan bij Maaike Stam van het programmateam MBOcloud.Onderwijs Aanbod
Elke instelling kent een BRIN-nummer. Het is een identificatienummer voor de instelling, dus een soort BSN voor scholen. In de praktijk blijkt het BRIN wat lastiger, een school kan verschillende BRIN’s hebben, verder is de identificatie vooral gericht op bekostiging. Daarnaast is de identificatie te grof, sommige informatie is zinloos op het niveau van de instelling. Maar ook moeten bijvoorbeeld leveranciers een licentie kunnen afsluiten met een onderdeel van een instelling.

Vanuit verschillende instellingen en in alle onderwijssectoren wordt daarom gepleit om een model waarmee de onderstructuur van een instelling kan worden beschreven. Dat model heeft de naam Onderwijs Aanbod (OA). Uitgangspunt is, dat het toepasbaar moet zijn in verschillende processen, zoals verantwoording en leermiddelen. Ook moet het passen op nieuwe vormen, zoals de samenwerkingsschool.

Het afgelopen cursusjaar is gewerkt aan een generiek model, dat ook is gepubliceerd op de site van saMBO-ICT.

Een vervolgstap, die nog gemaakt moet worden, is het gezamenlijk bepalen tot op welk niveau een beschrijving via dit model nodig is. Tenslotte beschrijft het model OA wel wat vastgelegd kan worden, maar niet wat vastgelegd moet worden.Vroege aanmelding
Vanaf 2017 is het de bedoeling dat studenten zich gaan aanmelden voor 1 april. Het doel hiervan is dat er voldoende tijd is voor een goede intake en plaatsing van de studenten. Over dit onderwerp wordt al enige tijd gesproken, waarbij ook het informatieaspect is meegenomen.

In de huidige voorstellen wordt ook de informatie-uitwisseling tussen mbo en het voortgezet onderwijs geregeld. Met een minimale set aan gegevens kan de latende school nagaan of de eigen leerlingen zich hebben aangemeld. Vanzelfsprekend zal deze uitwisseling in wetgeving vastgelegd moeten gaan worden. Daarnaast zal er een voorziening gerealiseerd moeten worden, waarmee de uitwisseling ondersteund kan worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraken die regionaal al zijn gemaakt.Doorontwikkelen BRON
In de nieuwsbrief van april hebben we vrij uitgebreid geschreven over de inhoud van het project Doorontwikkelen BRON. We gaven toen al aan dat een volgende keer wellicht de planning zou komen. Nou, daar is t ie dan:

De werkgroep is al maanden bezig met het opstellen van de specificaties en inmiddels ook met de bouw van de nieuwe koppeling met BRON. Dat is nog een hele klus, maar niet het enige wat moet gebeuren. Belangrijk is dat ook tijdig gestart wordt met:
  • Het aanpassen van de kernregistratiesystemen (SIS-en) voor de nieuwe manier van verwerken van de individuele terugmeldingen vanuit BRON;
  • Het aanpassen van de processen op de scholen;
  • Het voorbereiden van het testen van de systemen;
  • Het voorbereiden van de conversie van het huidige naar het nieuwe BRON.
Op de Gebruikersdag van 8 juni 2015 is dit toegelicht in deze presentatie. Zie ook de andere presentaties over Doorontwikkelen BRON op deze gebruikersdag: We zijn gestart! en Wat gaan we maken?.Herziening Kwalificatiestructuur
Om een snelle invoering van de Herziene kwalificatiestructuur mogelijk te maken, is er voor gekozen dat de invoering ervan parallel loopt aan het wetgevingstraject. In dit traject is vorige week een belangrijke mijlpaal bereikt: de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Door middel van een nota van wijziging en twee aangenomen amendementen zijn er wel enkele wijzigingen doorgevoerd op het oorspronkelijke wetsvoorstel. De gevolgen hiervan voor ‘ons’ generieke Programma van Eisen en enkele andere documenten wordt op dit moment uitgezocht.

Voor de zomer zullen er nog diverse nieuwe en bijgewerkte versies van documenten beschikbaar komen, zodat we er direct na de zomervakantie mee aan de slag kunnen op de scholen. Denk daarbij aan:
  • Het resultaat van de werkgroep Bedrijfsvoering, die gekeken heeft naar de gevolgen van de Herziening voor de bedrijfsvoeringsaspecten op de scholen. Voor- en nadelen van verschillende scenario’s zullen in beeld gebracht worden, wat scholen helpt hun eigen keuzes te maken en in kaart te brengen.
  • Een nieuwe versie van het generieke Programma van Eisen. De impact van het verschil tussen het eerdere wetsvoorstel en de wet, zoals die door de Tweede Kamer is aangenomen wordt hierin verwerkt.
  • Een bijgewerkte versie van het document ‘Keuzedelen – Facts and figures’.
Op de themapagina Herziening kwalificatiestructuur vindt u het laatste nieuws vanuit saMBO-ICT en diverse verwijzingen naar informatiebronnen. Ook op de saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september en op de saMBO-ICT conferentie op 2 oktober zullen we uiteraard aandacht besteden aan de Herziening van de kwalificatiestructuur.BPV Monitor
In het voorjaar heeft saMBO-ICT aan de scholen gevraagd of zij over de benodigde gegevens beschikken om een BPV Monitor te kunnen uitvoeren. Ook is tijdens de gezamenlijke gebruikersdag van saMBO-ICT aan de gebruikersgroepen gevraagd óf en op welke wijze de scholen de gevraagde set gegevens via een rapport kunnen leveren. De conclusie uit beide vragenrondes was, dat de scholen bepaalde gegevens niet in de systemen kunnen registreren. Daarnaast kunnen zij andere benodigde gegevens niet registreren, omdat daar tot op heden geen noodzaak toe was.

Doel van de BPV Monitor is vooral om een beeld te krijgen van de wijze waarop studenten, praktijkopleiders en BPV begeleiders van scholen de kwaliteit van stages in het mbo ervaren. De beoogde oplossing via de registratiesystemen blijkt moeilijk uitvoerbaar te zijn. Onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB zijn hierover met elkaar in overleg. De achterbannen vanuit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven blijven de doelstelling ondersteunen om de kwaliteit van de BPV te meten en de uitkomsten van deze meting te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Wel wordt gekeken naar mogelijke andere oplossingen die recht doen aan het doel van de BPV monitor en die bijdragen aan een betere uitvoerbaarheid.4e handtekening afgeschaft
Mbo-scholen hebben onlangs bericht ontvangen dat de vierde handtekening, die kenniscentra moesten zetten op een beroepspraktijkovereenkomst van een bbl-opleiding, niet meer verplicht is. Het belang van juiste registratie van de beroepspraktijkovereenkomst in BRON is hierdoor nog belangrijker geworden.

Daarnaast heeft het afschaffen van de vierde handtekening gevolgen voor de onderwijsovereenkomst omdat in de algemene voorwaarden staat dat het kenniscentrum de beroepspraktijkovereenkomst voor de bbl-opleiding ook moet ondertekenen. Met het vervallen van de vierde handtekening is het raadzaam deze bepaling in de onderwijsovereenkomst aan te passen. 

Meer weten?
Zie brief afschaffing vierde handtekening bbl en herzien servicedocument onderwijsovereenkomst.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij: Pierre Veelenturf van de MBO Raad.Van Code Leerbedrijf naar LeerbedrijfID 
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat we aan de vooravond staan van het moment dat de taken van de 17 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven over gaan naar SBB. Ook is genoemd dat er een andere code komt waarmee gegevens van leerbedrijven uitgewisseld kunnen worden: De leerbedrijfID vervangt de “oude” code leerbedrijf.

De nieuwe leerbedrijfID is korter en compacter. Alle partijen die uitwisselen met het systeem Stagemarkt van SBB krijgen de kans om zich tijdig voor te bereiden. Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ze een jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe codering van leerbedrijven. DUO is vanaf 1 augustus gereed om uit te kunnen wisselen op basis van de oude code leerbedrijf ofwel de nieuwe leerbedrijfID. In de aanloopperiode naar 1 augustus blijft Stagemarkt gewoon operationeel. Natuurlijk ook vanaf 1 augustus, maar dan hebben de leerbedrijven allemaal een nieuw nummer. De leerbedrijven in Stagemarkt krijgen allemaal een leerbedrijfID. Ook wordt er een tijdelijk code leerbedrijf aangemaakt waarin de leerbedrijfID in verwerkt is. Er kan nog steeds gezocht worden op de oude code leerbedrijf. Onder water zijn deze gekoppeld via de was-wordt tabel. De was-wordt tabel wordt vanaf 1 augustus 2015 gepubliceerd op de docentenpagina van Stagemarkt.nl.

Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van de white label koppeling met Stagemarkt. Ook deze koppeling blijft nog werken met de oude codeleerbedrijf, maar natuurlijk ook met de nieuwe LeerbedrijfID. Dit geldt ook voor het aanvragen van de subsidie praktijkleren. Een onderdeel van de aanvraagprocedure is dat er gecontroleerd wordt of er sprake is van een erkend leerbedrijf. Deze controle kan ook nog gewoon op de oude code leerbedrijf aangevraagd worden.

Meer weten? Zie de brochure over de overgang naar één register.Edustandaard
Binnen de onderwijssector maken we gebruik van verschillende standaarden. Of het nu om de ECK-standaarden gaat rondom de selectie van leermiddelen of om standaarden die het uitwisselen van resultaten mogelijk maken. De organisatie Edustandaard is in het leven geroepen om standaarden te beoordelen, te accepteren en te beheren. Dat doet Edustandaard via een structuur van werkgroepen, een architectuurraad en de standaardisatieraad. In Edustandaard werken publieke en private partijen samen. Zo zijn ook softwareleveranciers of uitgevers vertegenwoordigd in de verschillende gremia van Edustandaard. Dat zorgt voor draagvlak aan die kant, maar vooral dat standaarden ook daadwerkelijk worden toegepast. Vanuit het onderwijs zijn de verschillende sectororganisatie vertegenwoordigd. Meer informatie is te vinden op de site van Edustandaard.Vier in balans-monitor 2015
Elke twee jaar brengt Kennisnet de Vier in balans-monitor uit. De monitor geeft inzicht in de laatste stand van zaken, beschrijft nieuwe ontwikkelingen en toont de inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs.
De monitor is opgebouwd langs de bouwstenen van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infrastructuur. Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, zo blijkt uit de Kennisnet Vier in balans-monitor 2015. Het aantal uren dat leraren gebruikmaken van ict is sterk gestegen. Alle leraren zetten ict in, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun je met ict-toepassingen meer maatwerk bieden aan leerlingen dan nu het geval is.

Meer informatie, downloaden?
Klik hier voor meer informatie over de Vier in balans-monitor, of download de Vier in balans-monitor 2015 en krijg meer inzicht in het gebruik en de opbrengsten van ict in het onderwijs.Dé Onderwijsdagen 2015 - Thema: Onderwijs op maat
Dé Onderwijsdagen 2015 worden gehouden op 9, 10 en 11 november 2015 in het World Trade Center in Rotterdam. Deze dagen bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ict in het onderwijs. Het congres is bedoeld voor beleidsmakers, managers, bestuurders en andere professionals binnen onderwijsinstellingen die de verbinding leggen tussen onderwijs en ict. De organisatie van Dé Onderwijsdagen 2015 is in handen van SURF en Kennisnet.

Zelf presenteren tijdens Dé Onderwijsdagen
In overleg met SURF, Kennisnet en saMBO-ICT is besloten om op de dinsdag 8 slots te reserveren voor presentaties vanuit het MBO. De call for proposals is opengesteld van 23 juni tot 18 september. In deze periode kunt u voorstellen indienen als u een sessie wilt geven. Een programmacommissie bepaalt welke voorstellen een plaats in het programma krijgen. Begin oktober wordt het programma voor Dé Onderwijsdagen bekend gemaakt. U kunt een voorstel indienen voor verschillende soorten praktische en verdiepende sessies. 

Meer weten, aanmelden?
Klik hier voor meer informatie over de typen sessies.
Klik hier om een voorstel in te dienen voor een sessie.
Klik hier om u alvast aan te melden voor de conferentie.Licentieportfolio SURFmarket
Het MBO kan bij SURFmarket softwarelicenties en clouddiensten afnemen tegen de best mogelijke voorwaarden. Het licentieportfolio op voor MBO bestaat nu uit het aanbod van 45 verschillende ICT-aanbieders.

De afgelopen tijd kwamen daar licenties bij van de volgende leveranciers:
Attachmate Group (NetIQ, Novell en SUSE), CD&E Distribution (Snagit en Camtasia), G DATA Software (o.a. G data Endpoint Protection Business), Mindjet (o.a. MindManager), Norman Data Defense Systems (o.a. Norman Endpoint Protection Server) en SAS Institute (SAS Education Analytical Suite). Binnenkort verwachten we het assortiment aan te vullen met licenties van 2AT (Edugroepen), Globell (Abbyy),  , Kritisch Denken, Learning Valley (Presentations2Go), MASS IT (Caspersuite), Quarantainenet, Topdesk, VEEAM en Visions Connected (Cisco Webex).

Meer informatie?
Nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van SURFmarket voor het mbo? Kijk dan op onze website. Voor een kennismakingsgesprek of vragen neemt u contact op met Maaike Hazewinkel.Is mijn instelling nu al wel of nog geen lid van SURF?
In de afgelopen twee weken is uit contacten met diverse mbo-instellingen gebleken dat er nog wat onduidelijkheid heerst over of een mbo-instelling al wel of nog niet lid is van SURF.
Een aantal contactpersonen heeft in de afgelopen maanden een contract met SURFmarket afgesloten voor afname van licenties. Dit contract is genaamd de ADVO, de Algemene Dienstverleningsovereenkomst van SURFmarket. Hierbij dacht een aantal mensen dat dit ook meteen het lidmaatschap SURF omvatte. Dat is echter niet het geval.

Een mbo-instelling is pas lid van de coöperatie SURF als de SURF lidmaatschapsverklaring door het CvB is getekend en retour is gestuurd naar SURF. Dit lidmaatschap is een noodzakelijke randvoorwaarde om met SURFmarket de ADVO af te kunnen sluiten en licenties te kunnen afnemen. Tevens heeft een mbo-instelling met het SURF lidmaatschap een inbestedingsrelatie voor diensten als internet, lichtpaden en diverse licenties die in het kernpakket van SURFmarket zijn opgenomen. Op deze webpagina houdt SURF bij welke instellingen inmiddels al lid zijn van SURF.

Meer informatie, aanmelden?
Staat uw instelling er nog niet bij en leeft de vraag of wens om lid te worden, neem dan even contact op met Remco Rutten, tel: 088 – 787 30 00. Bekijk ook de pagina met veel gestelde vragen.De voordelen van aansluiten bij SURF
Sinds begin 2015 kunnen mbo-instellingen lid worden van SURF. Over de voordelen die aansluiting bij SURF biedt voor mbo-instellingen is een artikelverschenen in SURF Magazine 2. Daarnaast leest u in de nieuwsrubriek van SURF Magazine over de aansluiting van het mbo bij SURFmarket. SURF Magazine is een kwartaaluitgave van SURFmarket, SURFnet en SURFsara en bevat artikelen over ICT voor onderwijs en onderzoek en de dienstverlening door SURF.

Meer informatie, abonneren?
Een gratis abonnement op SURF Magazine kunt u online aanvragen. SURF Magazine is ook digitaal beschikbaar. Artikel: MBO-instellingen ontdekken de voordelen van SURF.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
BYOD voor medewerkers
Wachtwoord Selfservice voor ouders

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt op moment van schrijven 974 leden.