Nieuwsbrief nummer 41, april 2015

Inleiding
Het mooie van de onderwijssector is dat er zoveel betrokken mensen werken. Dat merk je vaak aan de heftigheid van discussies. Het is vaak ook de leidraad die gekozen wordt bij het beleid, gericht op de student, de docent, het onderwijsproces. Voorbeelden zijn ook weer in deze nieuwsbrief te vinden. We willen dat de stages goed verlopen, bijdragen aan het leren door onze studenten. De vervroegde aanmelding is ingezet om elke leerling die van het vmbo komt een goede plek te bezorgen in het mbo, waar het talent tot groei kan komen.

Wat helaas in het enthousiasme enigszins ondersneeuwt is de uitvoering van de maatregelen. Soms komt samen met de goede bedoeling ook de administratieve last de school binnen. En dan krijg je soms het idee dat maatregelen genomen zijn om de onderwijssector tot last te zijn.

De afgelopen jaren hebben we met alle betrokken partijen gewerkt aan trajecten waar we veel meer dan vroeger bezig zijn met de uitvoering van het voorgenomen beleid. Dat lukt helaas nog niet op elk thema, maar ik ben hoopvol naar de toekomst. Bestuurders, de overheid en de uitvoering hebben er allemaal baad bij dat we betrokkenheid ook in de uitvoering tonen.

Normaal gesproken zou ik een bruggetje naar het volgende onderwerp slaan, maar dat lukt deze keer niet. Wel de mededeling dat Esther Schoutema vanwege “blij-verlof” tijdelijk tot de zomer vervangen zal worden door Jense Wiersma. Hij is een student “Internationale Betrekkingen” die bezig is met een masterscriptie en heeft zin in deze leuke baan. En nee, saMBO-ICT blijft in Nederland en heeft geen internationale aspiraties.

Tenslotte, in deze nieuwsbrief de start van een nieuwe rubriek, waarin we bestuurders aan het woord laten met een open agenda: Ze mogen zeggen wat ze willen! Ben Geerdink bijt het spits af.

Jan Bartling


Conferentie 1 en 2 oktober 2015 bij ID College in Gouda
De saMBO-ICT programmacommissie is gestart met de voorbereidingen voor de 32e saMBO-ICT conferentie op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober bij ID College in het pittoreske Gouda. Alhoewel het nog ver weg klinkt adviseren wij u de bijeenkomst vast te voorzien van een reservering in uw agenda! De saMBO-ICT conferenties worden georganiseerd voor en door instellingen en bestaan uit een mix van keynotes en workshops. Voor de komende conferentie wordt weer gezocht naar instellingen die een of meerdere workshops willen verzorgen. Omdat in de evaluatie van de vorige conferenties een aantal specifieke onderwerpen is genoemd waar instellingen ervaringen over willen delen, zoekt de programmacommissie instellingen die een workshop willen verzorgen rond met name de onderstaande onderwerpen / thema’s:
 • Inrichting governance rondom digitaliseren van het onderwijs;
 • Strategische meerjarenplanning in het kader van Focus op Vakmanschap;
 • Onderwijsplanning / Onderwijslogistiek;
 • Bewezen technologie;
 • Functioneel beheer;
 • Inrichten en gebruik van een Portaal;
 • Digitale werkplek;
 • Alles in de cloud in relatie tot de keten;
 • Hoe beveiligt men de cloud;
 • Versterken van ICT in het onderwijs;
Ook andere aansprekende workshops zijn uiteraard welkom. We zijn op zoek naar best practices, maar ook bad practices zijn welkom (van fouten leer je vaak meer dan van successen). Uw inzending kan verstuurd worden naarinfo@sambo-ict.nl onder vermelding van: naam instelling, naam + email presentator/presentatoren, de titel van de workshop en een korte omschrijving. Wij ontvangen uw inzending graag uiterlijk 24 april.saMBO-ICT Gebruikersdag 13 april 2015
Herziening Kwalificatiestructuur is het thema waar het ochtendprogramma van de komende Gebruikersdag geheel aan besteed wordt. Naast een bijdrage van SBB, DUO en saMBO-ICT, zullen het ROC van Flevoland en het ROC van Twente vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan met de herziene kwalificatiestructuur. Er zal aandacht zijn voor de verandering van het onderwijs, maar vooral voor de impact op de administratieve en plannings-technische processen en systemen.

Onlangs hebben we een berichtje op de site gezet waarin aangegeven wordt welke informatie met betrekking tot de herziening waar te vinden is. Wellicht goed om ter voorbereiding even door te nemen:
Waar vind ik welke informatie m.b.t. Herziening Kwalificatiestructuur?

Allen die op de scholen betrokken zijn bij de implementatie van de Herziene Kwalificatiestructuur zijn hartelijk welkom op de gebruikersdag. Velen hebben zich al aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat hier.

’s Middags komen zoals gewoonlijk de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft bij elkaar in hun eigen bijeenkomsten. Klik hier voor het volledige programma van de gebruikersdag.Ambassadeursnetwerk mbo
De ambassadeursbijeenkomst op 18 maart bij ROCvA in Amsterdam had een mooi programma, Jan Floris, die tevens afscheid nam, had een aantal parels uit zijn ROC verzameld die graag lieten zien waar ze trots op zijn! Het verslag en de presentaties zijn hier te vinden.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 9 juni bij ROC Leeuwenborgh in Sittard. Volgens dit overzicht zijn er op dit moment vijf mbo-instellingen zonder ambassadeur. Interesse? Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Kennisdeling O365
Op 3 december 2014 was de laatste kennisdeling O365 / Sharepoint. Een druk (bijna volle bak) bezochte bijeenkomst met presentaties van onder andere ROC van Amsterdam, ID College en Summa College. Daarnaast waren er presentaties van Microsoft en Delta N. Tijdens die bijeenkomst is ook de programmacommissie uitgebreid met Marjolein van Daalen (Mondriaan), Paul Hulsbosch (Summa) en Frank van Raan (Groene Welle).

Themabijeenkomst Office 365 in het onderwijs
We zijn inmiddels als programmacommissie hard bezig het programma voor 29 mei vorm te geven en hebben bedacht dat deze dag geheel in het teken staat van Office 365 en het gebruik daarvan in het onderwijs. Dat is dus inclusief Sharepoint wat een onderdeel is van O365. Zoals je in de titel al zag, hebben we ook besloten de naam van deze kennisdeling definitief te wijzigen in kennisdeling O365.

Het concrete programma mag je in de komende weken verwachten, inclusief een mogelijkheid om je in te schrijven. De datum is 29 mei, en de locatie is wederom bij Microsoft op Schiphol. Zet alvast maar in je agenda.QlikView gebruikersbijeenkomst 4 juni 2015
In vervolg op de bijeenkomsten in 2013 en 2014 organiseert saMBO-ICT op 4 juni 2015 weer een QlikView gebruikersbijeenkomst.

De bijeenkomst wordt door een kleine programmacommissie voorbereid. Informatie zoals het programma en de locatie volgt, maar reserveert u deze dag er vast voor in uw agenda?
Online Leren in Balans
Het netwerk Online Leren is onlangs weer bij elkaar geweest. Doel van de bijeenkomsten is om naast het contact via het platform vooral ook direct met elkaar informatie, ervaring en kennis uit te wisselen over de diverse online leren projecten die op de instellingen van de deelnemers plaatsvinden. Mooie initiatieven rond extended classroom, thuisleren, bpv begeleiding online, bbl trajecten met leren op de werkplek, enz. enz.

Het netwerk heeft een platform ingericht waar het Online Leren in Balans model is weergegeven dat Kennisnet vorig jaar heeft ontwikkeld en dat een handreiking vormt voor veel online vernieuwingen die plaatsvinden. En vooral ook een plek waar de diverse pilots, experimenten, online leren voorbeelden beschreven staan. En dit platform is nu opengezet voor andere belangstellenden. Mocht u deel willen nemen aan het netwerk, reageer vooral of stuur een mail naar l.bakker@kennisnet.nl. Het platform is bereikbaar opwww.onlinelereninbalans.nlNetwerk Informatiemanagers
De volgende bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers is op 16 april in Utrecht. Er is een mooi programma samengesteld waarbij de informatiemanagers aan de slag gaan met de volgende uitdagingen:
 • Bronsystemen zijn er, maar niemand weet hoe ze exact werken.
 • Processen zijn er, maar niemand weet hoe het exact zit.
 • Definities zijn er, maar niemand kent de impact op de management informatievragen.
 • Dagelijks zijn er management informatievragen, maar hoe zorg je voor een eenduidige beantwoording?
Doel is om kennis uit te wisselen tussen informatiemanagers. Het verslag van de vorige bijeenkomst staat op de themasite bij Kennisnet.Programma MBOcloud
Pilots!
Dit is misschien wel de meest spannende fase van MBOcloud tot nu toe. De aanloop naar de eerste pilots rond de Educatieve Content Keten in MBOcloud is in volle gang. Welke scholen doen definitief mee? Welke distributeurs en uitgevers doen definitief mee? Het lijkt allemaal tot het eind toe spannend te blijven. Want willen is in dit geval niet hetzelfde als kunnen. Het moet wel nog allemaal voor 1 mei geregeld zijn!
De scholen die hard werken om een pilot mogelijk te maken zijn in elk geval opleidingen van het Nova College en het Albeda College. Op de valreep overweegt ook het Da Vinci College een pilot te doen!
Partners in de pilot zijn BOL.com, Educatheek, Kettenis en Lisette Werter Groep. Daarnaast onderzoekt Dordtse boekhandel (en ECK-partner van het Da Vinci College) Dekkers of ze nog deel kunnen nemen. We hopen het!

Meekijken?
In de demonstratiesoftware kun je zien hoe er leermiddelenlijsten kunnen worden samengesteld (met betaald én gratis materiaal!), verspreid onder studenten en hoe een student de benodigdheden kan aanschaffen bij de leverancier van zijn of haar keuze. Ook wordt toegang tot digitaal materiaal ondersteund. Wil je meekijken en met jouw inzichten en commentaar het huidig en toekomstig product verbeteren: meld je aan bij projectmanager plateau 1 Hedwig van Vuuren van Kennisnet.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Herziening Kwalificatiestructuur (iFoV)
Vorig jaar heeft saMBO-ICT ter voorbereiding op de komst van de herziene kwalificatiestructuur een generiek programma van eisen opgesteld als handreiking voor de gebruikersgroepen en leveranciers. De laatste tijd wordt vooral gewerkt aan het beschikbaar krijgen van gerelateerde documenten die voor de administratieve processen ook van belang zijn. Veelal gebeurt dit door andere partijen. Zo heeft de Regieorganisatie onlangs Ontwerpen beschikbaar gesteld voor Diploma, Cijferlijst en Certificaat, komt de MBO Raad binnenkort met een nieuwe versie van het Servicedocument Onderwijsovereenkomst en zal de SBB met een nieuw model voor de BPV overeenkomst komen. Zie de saMBO-ICT website en groepsomgeving voor de laatste informatie. Ook op allerlei andere sites is veel informatie beschikbaar, daarom hebben we een berichtje gemaakt waarin een overzicht gegeven wordt van allerlei vindplaatsen voor informatie over de herziening van de kwalificatiestructuur, zie Waar vind ik welke informatie m.b.t. Herziening Kwalificatiestructuur?

Omdat de herziening en vooral het nieuwe onderdeel keuzedelen de scholen voor allerlei vragen stelt met betrekking tot programmering, planning en roostering van activiteiten, het keuzeproces en de vastlegging daarvan in de administratie, start binnenkort een werkgroep Bedrijfsvoering HKS. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Regieorganisatie HKS van OCW en saMBO-ICT.
Voor meer informatie zie het bericht Scenario’s bedrijfsvoering in de maak.

Op de saMBO-ICT gebruikersdag op 13 april 2015 zal het ochtendprogramma volledig in het teken staan van de Herziening van de kwalificatiestructuur. Voor meer informatie, zie Programma Gebruikersdag 13 april 2015.Bekwaamheid onderwijspersoneel (iFoV)
De professionalisering van onderwijskundig personeel is onderdeel van het actieplan Focus op Vakmanschap. Ook in het programmaplan iFoV is dit thema overgenomen en is de vraag gesteld in hoeverre de systemen de processen op het gebied van bekwaamheidsontwikkeling ondersteunen.

De rapportage van MBO15, ‘HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog - het vervolg -’ en het vervolg hierop dat in samenwerking met de Argumentenfabriek gemaakt is, maakt duidelijk wat dit onder andere voor de processen en systemen betekent.

Deze vormen het vertrekpunt voor het project Bekwaamheidsontwikkeling in control. De rapportage komt binnenkort uit en maakt concreet wat er nodig is om in control te zijn op bekwaamheidsontwikkeling. Dit is uitgewerkt in de volgende resultaten:
 • Een procesmodel waarin de relevante processen zijn benoemd, waar bekwaamheidsontwikkeling een rol speelt. Dit procesmodel kan dienen als referentiemodel voor de inrichting van processen op een instelling
 • Een verzameling van eisen die aan deze processen worden gesteld, om in control te zijn. Daarbij gaat het vooral om de vraag, wat je in deze processen zou moeten willen meten en weten om in control te zijn op bekwaamheidsontwikkeling
 • Een verzameling van eisen aan de ondersteunende ICT-systemen. Het gaat hier om het identificeren van de noodzakelijke ICT-ondersteuning, om aan de eisen vanuit de processen te kunnen voldoen.
De resultaten in het rapport helpen de instellingen om de processen zo goed mogelijk in te richten, en de ICT systemen daar optimaal bij te laten aansluiten, om in control te komen op bekwaamheidsontwikkeling. Daarnaast stelt het de gebruikersgroepen binnen saMBO-ICT in staat om met hun leveranciers het gesprek aan te gaan over het doorvoeren van de gewenste aanpassingen in systemen.Vervroegde aanmelding
Het is de bedoeling dat aanmeldingen bij mbo instellingen vanaf 2017 gaan plaatsvinden voor 1 april. Dat moet ervoor zorgen dat alle aanmelders een goede intake krijgen, maar vooral ook voorkomen dat leerlingen tussen het vmbo en het mbo uit de boot vallen.
Rondom deze aanmelding is monitoring voorzien, zodat instellingen in het voortgezet onderwijs kunnen volgen of hun leerlingen zich hebben aangemeld bij een mbo en hoever het staat met het aanmeldproces. Op die manier kunnen deze instellingen hun leerlingen beter begeleiden. Aan de andere kant zullen de mbo-scholen kunnen zien of er sprake is van dubbele aanmeldingen.
De afgelopen periode is regelmatig gesproken met OCW (directies mbo en vo), DUO, MBO Raad, VO Raad, Kennisnet en saMBO-ICT over de benodigde informatievoorziening bij dit proces. In een later stadium zal ook een beroep worden gedaan op instellingen om te toetsen wat dit gaat betekenen voor de eigen bedrijfsvoering en het aanmeldproces zoals dat nu wordt vormgegeven.Nummervoorziening
De afgelopen periode is binnen het mbo overlegd over het ontwerp “nummervoorziening”. Doel van een dergelijke voorziening is het creëren van een persistentie identiteit van studenten (ook wel pseudoniem van het bsn genoemd). Die kan gebruikt worden in de leermiddelenketen, maar ook voor examinering, BPV, enz.
Kennisnet heeft inmiddels een ontwerp gereed dat bestaat uit de volgende aspecten:
 • Er komt een voorziening dat een bsn omzet in een pseudoniem
 • Dat pseudoniem is op geen enkele manier terug te vertalen naar bsn (hash-en)
 • Een pseudoniem wordt opgeslagen in het KRD van de instelling
 • Wanneer een student naar een andere school overstapt, levert dat via bsn, hetzelfde pseudoniem op
 • Er is een scheiding tussen de pseudoniemen van het vo en het mbo.
Er is in verschillende gremia gesproken over deze voorziening en vanuit het mbo zijn er vooral vragen rondom het laatste punt. Met de ontwikkelingen van doorgaande leerwegen, warme overdracht enz. is die strikte scheiding niet gewenst. Daarnaast wordt betwijfeld of het opslaan in het KRD een juiste keuze is. Deze en andere opmerkingen worden in de komende tijd besproken met Kennisnet. Daarnaast wordt er een uitgebreide juridische toets gedaan, gericht op de privacy-aspecten.Werkgroep doorontwikkelen BRON
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het programma Doorontwikkelen BRON formeel gestart is, welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe het georganiseerd is. Deze keer gaan we heel concreet op de inhoud in. Wellicht komt de volgende keer de planning.

In de werkgroep Doorontwikkelen BRON is in de achterliggende maanden gewerkt aan:
 • Gegevenssets
  Er is gekeken naar de gegevenssets voor inschrijvingen, diploma’s, resultaten en BPV. Wat van het huidige BRON moet behouden blijven en wat kan beter, moet vervallen of toegevoegd worden?
 • Controles
  Voor de inschrijvingen zijn we ook al begonnen aan het bespreken van de controles: welke controles zijn zinvol en op welke manier/moment moeten ze plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat er (veel) signalen door de scholen ontvangen worden waar ze eigenlijk niets mee doen.
 • Herziening kwalificatiestructuur
  Omdat duidelijk moest worden of de wijzigingen voor de Herziening van de kwalificatiestructuur doorgevoerd zouden moeten worden in het huidige BRON of het doorontwikkelde BRON, is tot in detail uitgewerkt welke wijzigingen er in BRON nodig zijn voor de Herziening van de kwalificatiestructuur. De uitkomst is dat de wijzigingen niet in het huidige BRON worden doorgevoerd, maar alleen in het doorontwikkelde BRON. Wel betekent dit nalevering van gegevens van de maanden voordat het doorontwikkelde BRON live is, want wettelijk is de levering van ‘HKS gegevens’ verplicht vanaf het moment dat de wet ingaat in 2016.
 • Bekostiging
  Zowel aan de directe terugkoppeling op individueel niveau van bekostigingsgegevens als aan de overzichten van bekostigingsgegevens in de loop van het jaar is aandacht besteed. Ook het systeem dat deze processen ondersteunt, wordt door DUO geheel opnieuw gebouwd.
In de komende tijd zal de werkgroep werken aan:
 • BPV
  De gevolgen voor BRON van de optimalisatie van de BPV keten, zoals SBB, saMBO-ICT en de MBO Raad die voorstaan, zal in kaart gebracht worden.
 • Rekentoets
  Hierover is veel te doen en het heeft ongetwijfeld ook impact op BRON, dus zal er aandacht aan besteed gaan worden.
 • Start realisatie
  Binnenkort start de realisatie (zie volgende alinea). In de werkgroep zal iedere keer een demo/review van het gerealiseerde een plaats krijgen aan het begin van de agenda.
Tot nu toe was het vooral analyse en formuleren van de gewenste nieuwe situatie dat de aandacht vroeg, maar DUO begint nu ook met de realisatie ervan. Dit zal in kleine stappen gebeuren, waarvan in iedere werkgroepbijeenkomst een demo van de nieuwe/gewijzigde onderdelen zal worden gegeven. Alle vier de leveranciers van kernregistratiesystemen in het mbo doen actief mee in de werkgroep, zodat ze zodra de specs er zijn goed weten wat er gerealiseerd moet worden. De leverancier van EduArte zal min of min gelijk op ontwikkelen met DUO. Voor april staat op de planning dat de zogenaamde “Hello world” gerealiseerd wordt. Dit betekent dat de verbinding tussen EduArte en BRON technisch geregeld is, zodat het bericht “Hello world” vanuit EduArte verstuurd wordt en aankomt bij BRON. Dit lijkt eenvoudig, maar iedereen die ervaring heeft met beveiligingscertificaten en dergelijke, weet dat het een serieuze uitdaging is.Businesscase doorontwikkelen BRON
De ontwikkeling van een nieuwe manier van uitwisselen heeft ontegenzeggelijke effecten op de bedrijfsvoering van instellingen. Dat moeten aan de ene kant positieve effecten zijn, door een lagere administratieve last, maar wellicht ook negatieve gevolgen doordat nieuwe wetgeving wordt ingevoerd. Om een beeld van dit geheel te krijgen zal saMBO-ICT een onderzoek doen dat de effecten in kaart moet brengen van Doorontwikkelen BRON bij onderwijsinstellingen en systeemleveranciers. Er moet inzicht worden gegeven in de volgende aspecten:
 • de implementatiekosten bij de onderwijsinstellingen;
 • de gevolgen voor de processen binnen de onderwijsinstellingen;
 • de te verwachten structurele kosten en baten bij de instellingen;
 • de benodigde investeringen bij leveranciers van systemen;
 • welke kosten en baten zijn toe te wijzen aan wijzigingen gericht op administratieve lastenverlichting en welke noodzakelijk in verband met wet- en regelgeving.
Dit onderzoek moet aansluiten bij de businesscase die reeds door DUO is opgesteld. Bij het opstellen van deze toets wordt gebruik gemaakt van deskundigheid van de instellingen. Er wordt een klankbordgroep met instellings-vertegenwoordigers ingericht die de instellingstoets moet accorderen. Uitgangspunt voor de instellingstoets is de bedrijfsvoering bij drie referentie-instellingen:
 • één middelgroot ROC
 • één AOC
 • één Vakschool
Resultaten worden gepubliceerd door saMBO-ICT.Onderstructuur instellingen
Samen met een aantal deskundigen van instellingen en de MBO Raad is een model ontwikkeld om de structuur van instellingen te kunnen omschrijven. Het model maakt het mogelijk om dat eenduidig te kunnen doen, zodat het voor meerdere processen en toepassingen gebruikt kan worden. Denk dus aan de uitwisseling van gegevens met de overheid, maar ook met uitgevers in de leermiddelenketen of voor interne systemen (hrm, financiën). Het model beschrijft de structuur, de instelling bepaalt natuurlijk de invulling ervan.

Het model is en wordt getoetst door verschillende partijen, zoals de Inspectie van het Onderwijs, OCW, SBB enz. En natuurlijk met de instellingen, in het kader van het project Doorontwikkelen BRON. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de duurzaamheid van het model, het moet decennia mee kunnen. Ook moet het alle bijzondere vormen van onderwijsorganisatie kunnen beschrijven, zoals samenwerkingsscholen. Wel moeten er nog beslissingen worden genomen over een voorziening om de instellingsstructuur vast te leggen en waar dat dan moet gebeuren. Er zijn wat dat betreft verschillende mogelijkheden.Uitvraag BPV Monitor
In de laatste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er een uitvraag werd gedaan met betrekking tot de BPV-monitor. Op basis van de gegevens van 41 instellingen kunnen we de volgende conclusies trekken:
 • Essentiële gegevens voor de BPV-monitor worden op dit moment niet (centraal) geregistreerd, omdat daar geen noodzaak toe is (email-adres van de praktijkbegeleider slechts 44%)
 • Registratie is ook niet gericht op het uitvoeren van de BPV-monitor, waardoor gegevens worden bijgehouden in verschillende (gedecentraliseerde) systemen
 • Scholen zetten flinke vraagtekens bij de aspecten privacy, juridisch kader en implementatie
Om de BPV-monitor te kunnen uitvoeren op de voorgestelde manier, zal aan deze aspecten voldoende aandacht geschonken moeten worden. Dat vergt een duidelijke en projectmatige aanpak welke de bovenstaande aspecten voldoende borgt. Gezien de omvang van de problematiek is duidelijk dat implementatie per 1-8-2015 niet haalbaar is.

Een eventuele pilot zou gericht moeten worden op instellingen die wel over de gegevens beschikken, de gegevens beheren in één systeem, waarbij een rapport eenvoudig is te realiseren. Zorgvuldige selectie van instellingen is daarbij noodzakelijk. Daarnaast wordt geconstateerd dat voorafgaand aan de pilot er voldoende waarborgen geregeld moeten worden ten aanzien van privacy, een zorgvuldige communicatie en implementatie.
De gedetailleerde gegevens zijn teruggekoppeld aan de instellingen die hebben deelgenomen aan de uitvraag.Taskforce IB is nu Taskforce IBP 
De taskforce Informatiebeveiliging heeft er een thema bij, Privacy! Het leek ons verstandig om dit thema mee te gaan nemen in het momentum dat er nu is en de belangstelling die Informatiebeveiliging heeft. Er is veel overlap en er moet ook veel gebeuren op het gebied van de privacy. Ten eerste om te gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en vervolgens ook nog eens om ons voor te bereiden op de komende wetgeving vanuit Europees verband. Daarom heeft de taskforce een vijfde werkgroep Privacy aan het werk gezet. Het doel van die werkgroep is om te komen met een normenkader voor de privacy in het mbo (het Privacy Compliance kader) en een toetsingskader (met maatregelen en bewijslast zodat je ook in de praktijk ermee aan de slag kunt en kunt meten of het ook werkt). Ook zal er gewerkt gaan worden aan een Hoe?Zo! publicatie rond Privacy.
Het is van groot belang voor dit traject dat het nauw afgestemd wordt met het Hoger Onderwijs en met het PO en VO omdat daar ook veel ontwikkelingen rond privacy gaande zijn. De werkgroep hoopt deze zomer haar resultaten te kunnen voorleggen aan het onderwijs.
Intussen hebben de andere werkgroepen van de taskforce ook niet stilgezeten. Er is een tweede masterclass IBP gestart met 20 nieuwe deelnemers. En als je dan bedenkt dat er dus meer dan 40 instellingen via de masterclass en de taskforce betrokken zijn bij het programma en ook hun input leveren op verschillende producten van de werkgroepen dan kan je zien dat er intussen een breed draagvlak in het mbo aan het ontstaan is.
Wat betreft die producten uit de werkgroepen, een heel belangrijk document dat op het punt staat om te worden gelanceerd is de MBO Roadmap Informatiebeveiling- en privacybeleid. Een heel concrete handreiking voor instellingen om met IBP aan de slag te gaan, gebruik te maken van alles dat er nu al ontwikkeld is en volgens de laatste standaarden en normen ook echt aan de wensen en eisen van deze tijd rond IBP te gaan voldoen. Een aanrader. Kijk voor verdere informatie op de sites van Kennisnet en saMBO-ICT.1e saMBO-ICT IBP conferentie
Op woensdag 22 april organiseren Kennisnet en saMBO-ICT de 1e saMBO-ICT IBP conferentie bij de MBO Raad in Woerden. Doelgroep voor deze conferentie zijn die mensen die binnen hun instelling actief bezig zijn met Informatiebeveiliging en/of Privacy.

Lees de uitgebreide aankondiging op onze website.
Bekijk hier alvast het programma.
Aanmelden voor deze conferentie kan via dit formulier.Startbijeenkomst ECK
Om scholen die van plan zijn ECK te implementeren een vliegende start te geven in het implementatietraject, wordt op donderdag 9 april 2015 een Startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de drie componenten organisatie, communicatie en techniek nader toegelicht. Ervaringsdeskundigen van scholen en ketenpartners lichten toe wat kritische succesfactoren zijn voor een beheerste implementatie en welke instrumenten er reeds ontwikkeld zijn om te gebruiken.
Datum: 9 april 2015
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Aanmelden: Via dit formulierNieuws over aansluiten bij SURF
Op maandag 2 maart jl. hebben saMBO-ICT en SURF gezamenlijk een uitnodiging gestuurd naar de CvB-contactpersonen van alle mbo-instellingen.
In deze uitnodiging is toegelicht waarom en hoe iedere mbo-instelling nu individueel lid kan worden van de Coöperatie SURF. Dit is nu mogelijk omdat de mbo-sector als geheel nu zitting heeft in de Ledenraad van SURF. Uw mbo-instelling krijgt met het lidmaatschap van SURF meer mogelijkheden en wordt dichter betrokken bij wat SURF in de volle breedte voor uw mbo-instelling kan betekenen. Dat betreft niet alleen de inbestedingsrelatie waarmee de aanbestedingsplicht van een aantal diensten uit het kernpakket aan SURF wordt overgedragen.
Ook toegang tot de licenties voor software en clouddiensten via SURFmarket is dan open. En ook trajecten om gezamenlijk aan te gaan besteden worden mogelijk.
Op het moment van schrijven hebben al zeven mbo-instellingen zich geregistreerd als lid van de coöperatie SURF.
Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap en de werkwijze, neem dan even contact op met Remco Rutten.
Meer informatie over MBO en SURF staat hier.40e mbo-instelling kiest voor SURFnet
In maart heeft de mbo vakinstelling Nimeto Utrecht besloten om diensten af te gaan nemen van SURFnet. Hiermee is Nimeto de 40e op SURFnet aangesloten mbo-instelling. Dit betekent dat in totaal ongeveer 70% van alle mbo-studenten inmiddels gebruik maken van de diensten van SURFnet.
In de afgelopen drie maanden hebben ook AOC Terra Groningen, ROC A12 Ede en Koning Willem 1 College Den Bosch gekozen voor SURFnet. De belangrijkste redenen om voor SURFnet te kiezen zijn het toegenomen gebruik en belang van internet, de DDoS wasstraat waarmee snel de impact van een DDoS-aanval kan worden beperkt en diensten als eduroam en SURFconext waarmee het faciliteren van trends als Bring Your Own Device en cloud computing veiliger en tegelijk gebruikersvriendelijker wordt.
Hier een overzicht van op SURFnet aangesloten mbo-instellingen.Oproep aanbesteden LMS
Hogescholen en universiteiten onderzoeken samen met SURFmarket hoe een Learning Management System (LMS) het best is aan te besteden en of gezamenlijk optrekken voordelen heeft. SURFmarket vraagt mbo-instellingen die belangstelling of vragen hebben, om voor 1 mei 2015 contact op te nemen metRaoul Teeuwen.

Wat is een LMS?
Bij veel instellingen is de term ELO (elektronische leeromgeving of e-learningomgeving) in gebruik. Deze term wordt echter zowel gebruikt om te verwijzen naar één applicatie (bijvoorbeeld Blackboard, N@tschool of Moodle) als naar het geheel van applicaties voor het onderwijs. In het digitale werkboek op gebied van de Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO) , wordt voorgesteld om in het geval van de applicatie de internationaal bekende term LMS (learningmanagementsystem) te gebruiken.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak is verhuisd naar de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Hoe berekenen jullie bezetting lokalen/gebouw ? Wat is normaal?
Plagiaatdetectie in het mbo

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt op moment van schrijven 974 leden.Tenslotte
In de mbo-sector wordt door de instellingen jaarlijks bijna 220 miljoen euro uitgegeven aan ict! Dit is exclusief de kosten voor ict-gerelateerde scholing van medewerkers uit de sector. Evenmin zijn kosten die landelijk worden gemaakt (bij DUO bijvoorbeeld) meegerekend. De jaarlijkse uitgaven vormen een kleine 6 % van het totale MBO budget. Een niet te verwaarlozen kostenpost lijkt me. Deze cijfers ontleen ik aan de zogeheten factsheet benchmark MBO prestaties ICT. Wie kent die factsheet? Of belangrijker nog: wie doet er iets mee? Wie bekijkt aan de hand van de beschikbaar gekomen getallen die (in dit geval) betrekking hebben op ICT, welke conclusies daaruit getrokken kunnen worden voor de eigen instelling. Hoe verhouden de ICT-kosten per gewogen MBO-deelnemer van de eigen instelling zich tot die van het gemiddelde van de sector? Of hoeveel devices heeft een instelling per medewerker, in vergelijking tot de rest van de sector? Wie zich aangesproken voelt zou eens moeten kijken op de site van de MBO Raad waar de benchmarkresultaten zichtbaar zijn.

Bij saMBO-ICT verbazen we ons vaker dan eens over de geringe aandacht die er op allerlei niveaus lijkt te zijn voor ICT, informatievoorziening en alles wat daarmee van doen heeft. Dat is eigenlijk al onbegrijpelijk vanuit het financiële belang, maar nog veel meer als je bedenkt hoe ICT ingrijpt en wezenlijk bepalend is voor de uitvoering van al onze werkprocessen.

ICT (informatievoorziening is wellicht een beter passend begrip) zou veel meer aandacht moeten krijgen bij het nadenken over de inrichting en bij de uitvoering van ons werk. En dan vooral tijdig: “aan de voorkant van het beleid”! Het meer en meer betrekken van bestuurders en beleidsmakers bij ict-vraagstukken is een van de missies waar saMBO-ICT zich de laatste tijd op richt. Af en toe eens een vraag stellen aan de juiste personen in de zin van: heb je wel eens nagedacht over …… kan helpen om ict-vraagstukken niet alleen het vraagstuk van ict-professionals te laten blijven.

Ben Geerdink