Nieuwsbrief nummer 4, september 2010

Beste lezer,

Waar ben jij geweest?
Hoe vaak zou die vraag gesteld worden, zo net na de vakantie? Ook die vraag is met ICT eenvoudig op te lossen, gewoon even een site maken via Google Sites. Kijk dus vooral op Zwedenzomer2010 . Ik kan vervolgens zien via Google Analytics hoeveel bezoeken er zijn geweest. Probeer het dus vooral zelf ook eens.
 
Ik ben benieuwd naar jullie sites over de vakantie!
 
De zomerperiode is echt weer achter de rug. Een tijd om de plannen voor komend jaar uit te zetten. Wat dat betreft hebben we niet stilgezeten. Veel is het vermelden waard en komt dus ook in deze nieuwsbrief aan de orde. In deze inleiding wil ik echter toch een paar punten speciaal aankaarten.
 
Zo hebben we als saMBO~ICT een subsidie gekregen om het gedachtegoed wat in verband van TripleA is ontwikkeld, verder uit te werken en te verspreiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het materiaal dat is ontwikkeld rond logistiek voor iedereen beschikbaar is. Maar ook gaan we een paar stappen verder met de ontwikkeling van begeleiding en de koppeling tussen catalogus en educatieve content.

Het is een van de projecten die komend jaar op stapel staan. Een belangrijke voor saMBO~ICT is ook de website die we willen inrichten. Het moet een plek worden waar de leden elkaar kunnen ontmoeten (dus een besloten deel) en ook samen kunnen werken. Wat dat betreft moet het een virtueel platform worden, naast alle activiteiten die we organiseren.

We zijn erg blij dat Bert van Daalen ons komt versterken, zeker gezien alle activiteiten die er binnen saMBO~ICT op stapel staan.

Mooie nieuwe uitdagingen, net als de invoering van de domeinstructuur die het komende jaar aan de orde is. Het betekent een groot aantal veranderingen in de uitwisseling van gegevens, de inrichting van de administratieve systemen en wijzigingen in de werkwijze met nieuwe studenten. saMBO~ICT zal zich, samen met de MBO Raad, inspannen om de gevolgen voor de instellingen zo klein mogelijk te houden.

Ik wens, met al deze uitdagingen, iedereen weer een goed cursusjaar toe.
Groeten,

Jan Bartling22e saMBO~ICT Conferentie bij ROC van AmsterdamHet grootste leslokaal van Nederland

En... al opgegeven?
 
Inmiddels stromen de aanmeldingen voor de conferentie van 17 september bij ROC van Amsterdam al binnen. Er is echter nog ruimte voor meer.
 
De programmacommissie heeft haar best gedaan een breed programma op te zetten met uiteraard een variëteit aan workshops rondom een drietal keynotes. De donderdagavond starten we in het grootste leslokaal van Europa (een hangar met vliegtuigen) met een keynote rond logistiek en ict. In dit geval de logistieke uitdagingen voor de bagage afhandeling op Schiphol vanwege de IJslandse aswolk. Tijdens het lopend buffet hebben we voldoende mogelijkheden elkaar bij te praten.
 
De vrijdag starten we met een keynote van mevrouw Dr. Tracey-Daugenti van de University of Phoenix over de toekomst van het onderwijs en de invloed van technologie daarop. Het invullen van haar naam in Google leverde mij 15.100 hits op! Daarna is het de beurt aan de workshops, met voldoende ruimte voor  netwerken of het bezoeken van de sponsor-stands. De middag wordt afgesloten door een key-note waarin Kennisnet ons bijpraat over de vele onderzoeken en de daar uit voortgekomen resultaten mbt ict-gebruik en onderwijs. Ons is verzekerd dat dit geen wetenschappelijk opsomming van getallen wordt, maar dat juist op de toepassing van het materiaal binnen ons (dagelijkse) werk wordt ingegaan.
 
Graag tot ziens bij ROC van Amsterdam, locatie ROCvA-Airport in Hoofddorp 16 en/of 17 september.
U kunt het programmaboekje online bekijken en downloaden.
Aanmelden kan nog via dit formulier.
 
Namens de programma commissie, 
Bert van Daalen Gebruikersdag 20 september 2010
De eerstvolgende gebruikersdag van de gezamenlijke gebruikersgroepen van saMBO~ICT wordt gehouden op maandag 20 september 2010 in Ede. 's Ochtends is er een gezamenlijk programma. Na de lunch zijn dan de bijeenkomsten van Edictis, Eduarte, Magister, Noise en Peoplesoft. Binnenkort krijgen de leden van de gebruikersgroepen de agenda toegestuurd. De dag is alleen toegankelijk voor leden. U kunt zich aanmelden via de website.Initiatief kennisdeling Sharepoint
Eerste bijeenkomst gepland op vrijdag 8 oktober 2010
Op de vraag van Maaike Stam (informatiemanager ROC van Amsterdam) over behoefte aan kennisdeling rondom Sharepoint hebben meer dan 20 instellingen positief gereageerd. Reden genoeg om vanuit saMBO~ICT inhoud te geven aan dit initiatief.
Er is vooralsnog gekozen voor een eerste bijeenkomst op vrijdag 8 oktober a.s. waarbij gestart wordt met het thema 'Implementatie'. De bedoeling is - maar de eerste bijeenkomst moet hiervoor aanleiding geven - om vier keer per jaar bij elkaar te komen. Steeds met een verschillend hoofdthema zodat die medewerkers kunnen worden afgevaardigd die geïnteresseerd zijn in dat specifieke thema. Daarnaast wordt gedacht aan een kennisdelingswebsite.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur, maar iedereen is van harte welkom bij Microsoft op Schiphol om:
  • vanaf 12.00 een lunch te genieten en ook om eventueel
  • vanaf 11.30 uur rond te worden geleid in het gebouw van Microsoft waar wordt gewerkt conform het 'nieuwe werken'.
Coördinatie vanuit saMBO~ICT: Henk-Jan van GinkelDé Onderwijsdagen 2010
Op 9 en 10 november zijn Dé Onderwijsdagen 2010 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Twee dagen vol inspiratie, netwerken en kennis uitwisselen. De Onderwijsdagen hebben een mooi programma, evenwichtig verdeeld tussen PO, VO, MBO, HO en WO. Kies er dus eens voor om een kijkje te nemen bij een andere sector. Leer van het primair onderwijs of kijk hoe een universiteit met dezelfde uitdagingen worstelt. Eigenlijk zijn de vier keynotes de moeite van een bezoek alleen al waard:
  • Curtis Johnson is één van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Disrupting Class’. In dit boek breken de auteurs een lans voor gepersonaliseerd leren, voor onderwijs waarbinnen de lerende daadwerkelijk centraal staat. Bij de onderwijsvernieuwing die dit vraagt, speelt het gebruik van ICT een cruciale rol.
  • Professor Mitra werd wereldwijd bekend met zijn onderzoek naar kinderen en internet (de zogeheten “hole-in-the-wall”-experimenten). Daarbij ontdekte hij het zelflerend vermogen van kinderen om met de computer om te gaan en dat zij dit ook met andere kinderen delen. Zijn werk biedt aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs in het algemeen.
Beide sprekers zijn wereldwijd bepalend in het denken over ICT en onderwijs. Het is heel bijzonder dat beiden op één congres spreken. Meer informatie en aanmelden via de website van Dé Onderwijsdagen 2010.Online Educa 2010
Online Educa 2010Elk jaar wordt in Berlijn de Online Educa gehouden, een internationale conferentie rond het thema Leren en ICT. Deze keer wordt de conferentie gehouden van 1–3 december in het Hotel InterContinental in Berlijn.

Het thema voor dit jaar is “Learning for All”. Er zijn zes inspirerende keynotes door deskundigen uit de USA, Groot-Brittannië en Zweden. Daarnaast is er een groot aantal presentaties en workshops rond de 4 thema’s “Learning Content”, “Learning about Learning”, “Learning Ecosystems” en “Learning Environments”.
Veel meer is te lezen op de site van de Educa:  www.online-educa.com

De afgelopen jaren zijn er verschillende mensen vanuit het MBO geweest die de conferentie hebben bezocht. De ervaringen zijn zeer verschillend, afhankelijk van het verwachtingspatroon. Omdat het een internationale conferentie is, hebben de verschillende sprekers ook een verschillende achtergrond. Dat kan betekenen op het ene moment een slecht Engels sprekende dame uit Griekenland met een onderzoek waar niemand op zit te wachten, maar op het andere moment weet iemand uit Noorwegen je te raken met een goed onderbouwd verhaal over mobiel leren. De basis van vele verhalen en presentaties is enigszins wetenschappelijk, veel onderzoek en doortimmerde praktijk. Met open oren en ogen is er veel te horen en te zien. Het is goed om vooraf de conferentie voor te bereiden en duidelijke keuzes te maken.

Dit jaar willen we het bezoeken van de conferentie graag ondersteunen. Dat doen we, het Consortium voor Innovatie,Kennisnet en saMBO~ICT door aanwezig te zijn op de conferentie en het organiseren van een diner en een ontbijt voor de deelnemers aan de conferentie. We willen op die manier gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Inschrijven voor de Online Educa kan via  de website van de conferentie. De reis naar Berlijn is eenvoudig zelf te organiseren. Met behulp van trein of auto is Berlijn goed te bereiken en een aantal hotels in de buurt van de conferentie is zelf te regelen. Het Hotel Schweizerhof Hotel ligt direct bij de conferentielocatie, maar is redelijk prijzig. In de buurt van de conferentie zijn echter nog meer mogelijkheden.
Bekijk ook het weblog van het CvI berlijn2010.cviweblog.nl voor tips en informatie.

Wanneer je naar de conferentie gaat, dan horen we dat graag en zullen je uitnodigen voor het diner op woensdag en het ontbijt op vrijdagochtend. Aanmelden kan via  dit formulier.

We hopen je begin december te ontmoeten in Berlijn!

Jan Bartling. saMBO~ICT
Jan-Kees Meindersma, Kennisnet
Annemarie Hoevenaars en Addy de Zeeuw, Consortium voor InnovatieWIKI saMBO~ICT
Zoals voor velen van de lezers bekend had het BVE-Platform een WIKI waarin de verschillende gebruikersgroepen kennis en informatie delen. De WIKI is overgezet naar saMBO~ICT en nu ook geschikt gemaakt voor gebruik door andere intiatieven binnen saMBO~ICT.
De WIKI is alleen voor leden van saMBO~ICT.

Heeft u nog geen account, dan kunt u inloggegevens aanvragen bij:
esther.schoutema@sambo-ict.nl.Taal en Rekenen
Velen zijn op een van de werkconferenties geweest rond dit onderwerp, samen met de coördinator in de eigen instelling. Op deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat digitaal examineren iets is waarbij inhoudelijke mensen, een examenbureau en de ICT-ers samen op moeten trekken. 

Inmiddels is er een resonansgroep gevormd vanuit saMBO~ICT om de invoering van de digitale examens te begeleiden. Daarnaast zullen er in februari op ongeveer 30 instellingen zogenaamde “pre-pilots” worden uitgevoerd. Doel is om ervaring op te doen met de examens, zowel wat organisatie betreft als met betrekking tot de ICT.

Om dit traject verder te ondersteunen zal er een whitepaper worden gemaakt voor de instellingen, een document dat als leidraad kan dienen voor de invoering op de eigen instelling, een antwoord op de vele vragen die er leven binnen de scholen. saMBO~ICT werkt hierin samen met het College voor Examens, Steunpunt Taal en Rekenen en Cito.Open Source en Open Standaarden
Het is eigenlijk heel simpel: instellingen zijn vanuit de overheid verplicht om een beleid te hebben op het gebied van Open Source en Open Standaarden. Maar wat doe je dan als organisatie, welke keuzes maak je? Wat wordt er verwacht van een beleid op deze terreinen?

In samenwerking met Kennisnet en het NOiV (Nederland Open in Verbinding) wordt een whitepaper geschreven voor de MBO-instellingen. Om een start te maken zullen een groep vertegenwoordigers van de MBO-instellingen op 16 september de vragen formuleren waarop het paper een antwoord moet bieden. Daarna gaat Serge de Beer aan de slag om zo concreet mogelijk de antwoorden en aanpak te beschrijven die nodig is. Het moet de instellingen helpen om zelf aan de slag te kunnen.


Onderwijslogistiek
In de eerste helft van dit jaar heeft een aantal MBO-instellingen hard gewerkt aan een uitwerking van de Onderwijslogistiek. Basis daarvoor is het groene deel van de Triple A-encyclopedie geweest. 

Uniek aan dit uitwerkingstraject is de tweesporen-benadering. Enerzijds is er gekeken naar een verdere uitwerking van de systeemeisen zoals geformuleerd in het groene deel. Anderszijds is aandacht besteed aan de organisatorische aspecten bij verdergaande flexibilisering van het onderwijs. 

De organisatorische aspecten zijn uitgewerkt door het definieren van vier denkmodellen over de mate van flexibilisering van het onderwijs die gewenst is. De denkmodellen hebben kleuren gekregen, zijn verworden tot scenario’s en aan de hand van de scenario’s is een meer toegepaste en verdergaande uitwerking ontstaan van de systeemeisen zoals die geformuleerd staan in het groene boek van de Triple A-encyclopedie. 

De betrokken instellingen, ROC De Leijgraaf, ROC Leiden, ROC Eindhoven, ROC Mondriaan, Wellantcollege, en ROC Aventus, hebben voor de zomer met medewerking van saMBO~ICT andere geinteresseerde instellingen, middels twee bijeenkomsten in Zeist, in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de resultaten van de uitwerking. 

Ook is er de mogelijkheid geweest voor leveranciers om kennis te nemen van de ontwikkelingen. SaMBO~ICT heeft daartoe een bijeenkomst in Woerden georganiseerd waar de resultaten zijn gepresenteerd en discussies zijn gevoerd. Het informatieboekje dat deelnemers aan een bijeenkomst hebben ontvangen is hier downloadbaar. Ook is er een verslag van de marktconsultatie beschikbaar. 

In de zomer is de laatste hand gelegd aan het fijnslijpen van de producten en deze staan nu ter beschikking van het gehele veld. De producten die zijn opgesteld zijn een wiki ( wiki.hutspot.nl/meelezen) waarin kan worden gegrasduind, een A3-plaat met een samenvatting van de uitkomsten en een document met de complete opbouw en uitkomsten erin. 

Nu na de zomer wordt er gestart met een vervolgtraject. De constatering dat de uitwerking relevante en interessante producten heeft opgeleverd geeft de tot nu toe betrokken instellingen voldoende vertrouwen om met elkaar in overleg te gaan op welke wijze en met wie het traject verder doorgezet gaat worden. Na deze eerste stap in het vervolgtraject volgt wellicht de mogelijkheid voor uw instelling aan te sluiten bij deze interessante ontwikkelingen. Aan het einde van het jaar verschijnt een boekje (zoals u gewend bent van de Triple A Encyclopedie). 

Dus bent u geinteresseerd, in deelname aan een vervolg of het boekje dat eind van het jaar verschijnt, houdt dan de nieuwsbrief van saMBO~ICT de komende periode in de gaten: wij houden u zeker op de hoogte!Addendum KRD en Prototype Roosteren
Donderdag 24 juni heeft Triple A tijdens de Overdrachtsconferentie "van Triple A naar saMBO~ICT" haar laatste update en producten gepresenteerd. Tijdens deze presentatie zijn twee addendums op de Encyclopedie van de Functionele ontwerpen gepresenteerd:
1. Addendum op het Functioneel Ontwerp bij het deel Kernregistratie Deelnemers.

In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie. Het gaat hier om de ontwerpinformatie die niet specifiek is voor het gerealiseerde systeem. Hiermee is dit addendum een aanvulling op het technisch gedeelte van het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens uit de Triple A Encyclopedie.

Verder lezen en download
2. Prototype roosteren

In dit deel van de encyclopedie vindt u een nadere toelichting op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen. Het daarin uitgewerkte roosterproces beschrijft een proces waarin het mogelijk is om een rooster te realiseren op basis van individuele leervragen van deelnemers, met een optimale inzet van middelen. Op basis van het functioneel ontwerp is een prototype ontwikkeld om te toetsen of deze ambitie in de praktijk realistisch is. Dit document beschrijft het prototype roosteren.

Verder lezen en downloadNieuw, maar eigenlijk ook weer niet...

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij ROC-i-partners vroeg Jan Bartling mij of ik zin had het saMBO-ICT team te komen versterken.
Een positief antwoord daarop verklaart waarom ik naast mijn rol als informatiemanager bij Wellantcollege nu ook wekelijks twee dagen werkzaam ben bij saMBO-ICT.
Alhoewel mijn dagelijkse werk een brede interesse op alles wat een relatie heeft met ICT en Onderwijs vereist, heb ik mij de afgelopen periode vooral beziggehouden met een aantal Triple A werkzaamheden.
Een blik op de saMBO-ICT activiteiten kalender maakt al snel duidelijk, 'werk zat'.

Ongetwijfeld gaan we elkaar ontmoeten tijdens één van deze activiteiten.

Bert van DaalenLicentiecommissie saMBO~ICT
Gebruiken we onze licenties wel allemaal? Hoeveel cores per CPU zijn gedekt in deze licentie en hoe zit het nu met de licentiestructuur? Distributie van software naar laptops van studenten en wat betekent dat voor de licenties? Distributie, licensering en deployment van applicaties naar studenten laptops is de uitdaging. 

Al deze vraagstukken houden ons bezig. Iedereen wordt hier wel, in meer of mindere mate, mee geconfronteerd. De licentiecommissie van saMBO~ICT wil hierover graag een themaconferentie organiseren en zoekt input in de vorm van vraagstukken. De vraagstukken worden dan op de themaconferentiedag als onderwerp behandeld.

Weet jij hoe het "ook" kan, heb je al oplossingen die werken of wil je je ervaringen delen dan nodigen we je uit deze te presenteren tijdens de conferentie. We denken in de tweede helft van november de conferentie te kunnen plannen. We komen zo spoedig mogelijk met een definitieve datum als de locatie bekend is.

Wil je presenteren of heb je vraagstukken? Mail dan naar licenties@sambo-ict.nl
We hopen veel reacties van jullie te ontvangen en er zo een interessante themaconferentie van te maken.

Robert Vos, voorzitter licentiecommissie saMBO~ICTWerkgroep Security
De doelstelling van de werkgroep Security van saMBO-ICT is het uitwisselen van kennis en ervaring rond het onderwerp Informatiebeveiliging. Wij richtten ons tot dusver op beleidsmatige en organisatorische aspecten. Zo is in het verleden informatiebeveiligingsmateriaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

We willen graag inventariseren wat binnen de MBO-instellingen de actuele behoefte is m.b.t. informatiebeveiliging, uit de brede scope aan uitdagingen, dat loopt van het opstellen van een privacyreglement tot bijvoorbeeld het versleutelen van gegevens op laptops. Eind september zal er een enquête gehouden worden onder de bij saMBO-ICT aangesloten instellingen. Om dit zo gericht mogelijk te kunnen doen zouden we willen weten wie zich binnen elke instelling bezig houdt met informatiebeveiliging.
Contactgegevens (naam een e-mailadres) kunnen verstuurd worden naar noud.heuvelmans@roceindhoven.nl.

Werkgroep Security:
Annemarie Arnaud de Calavon (voorzitter), ROC Alfa-college Groningen
Noud Heuvelmans, ROC Eindhoven
Fung Yee Poon, ROC Aventus ApeldoornInschrijving EXMO-regeling geopend
Kennisnet ondersteunt mbo-onderwijsinstellingen die in 2010-2011 onderzoek willen uitvoeren naar opbrengsten van ict in het beroepsonderwijs. Onderwijsinstellingen die aan het onderzoek mee willen doen, kunnen tot 4 oktober 2010 om 12.00 uur een aanvraag indienen. Geselecteerde instellingen krijgen een vergoeding in de projectkosten tot maximaal €80.000,-!
De regeling is uitsluitend bedoeld voor publieke onderwijsinstellingen in het mbo, te weten ROC's, AOC’s en Vakinstellingen. De ict toepassingen moeten binnen deze onderwijsinstelling toegepast worden in een vmbo, mbo of educatie-opleiding. Zowel BOL als BBL opleidingen komen in aanmerking.

Informatiebijeenkomst 22 september
Op 22 september vindt van 15.30-16.30 uur een informatiebijeenkomst voor onderwijsinstellingen over de regeling EXMO plaats in Seats2Meat te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de regeling, het doen van een aanvraag en het uitvoeren van een onderzoek in uw onderwijsinstelling. Ook kunt u hier terecht met al uw vragen. Klik hier voor meer informatie.Conference by the sea
Noteer 6 en 7 april 2011 alvast in uw agenda. Dan vindt namelijk Dé Managementconferentie van het Consortium voor Innovatie plaats.

Gastcollege is ROC Zeeland dus wordt de conferentie gehouden op een locatie die past bij Zeeland: By the Sea dus. Het centrale thema van deze conferentie is’De docent als eigenaar van het onderwijsproces?’ (met nadruk op het vraagteken!)

Meer informatie op de website van het CvI en het weblog Domburg 2011.Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.