Nieuwsbrief nummer 2, april 2010

Beste lezer,

LintjesCvI Veldhoven 2010
Inspirerend, vernieuwend, leuk, gezellig, tegenvallend, vermoeiend, groot, goed georganiseerd, en veel meer kwalificaties werden met elkaar gedeeld over de CvI conferentie in Veldhoven. Ieder die geweest is heeft z’n eigen opvatting over de conferentie, vaak gebaseerd op wat je hebt meegemaakt of hebt ervaren. Terugkijken is dan ook erg persoonlijk gekleurd.

Voor mijzelf was het een “frisse” conferentie. Nieuwe inspirerende workshops met soms verrassende inhoud, maar ook verdiepingsessies die goed gevuld waren, ondanks het feit dat ze aan het eind van de conferentie waren. Een prachtig paviljoen van Kennisnet, samen met saMBO~ICT en MBO2010, een drukke leveranciersmarkt. En ondertussen via Twitter het laatste nieuws, via goed geschreven verhalen van de Edubloggers, een blik op de presentaties die je niet kon bijwonen. Om alles te bevatten en te verwerken, zou je een hele week nodig hebben in plaats van twee dagen. Je zou een maand nodig hebben om alle workshops te bezoeken. Daarom is je persoonlijke ervaring zo afhankelijk van de keuzes die je hebt gemaakt.

De organisatie en de programmacommissie verdienen een groot compliment!
Bedankt voor twee mooie dagen in Veldhoven,
Jan BartlingPartnerworkshops
Tijdens de twee dagen zijn er diverse workshops geweest onder de vlag van saMBO~ICT. Enkele daarvan (zeker niet compleet!):

Ankerprojecten, waarin we samen met Kennisnet, de ervaringen hebben gedeeld rond de zogenaamde ankerprojecten. Hoe zorg je nu dat projecten niet na afloop verdwijnen, maar dat vernieuwingen structureel worden. Met een mooi woord de borging van innovatie, in onze termen “verankeren”. Zeven instellingen hebben in het kader van het project “Verbonden met ICT” ervaring opgedaan met zeer verschillende invalshoeken. De belangrijkste les, de aanpak is afhankelijk van de situatie binnen het eigen ROC.

Informatievragen worden door overheden en andere partijen in veelvoud gesteld aan de instelling. Inventarisatie levert een buit op van ruim vijftig informatieverzoeken en –eisen per jaar. Een last die de instellingen veel tijd kost en die beter ingezet zou kunnen worden voor het primaire proces. Aan de andere kant is het natuurlijk logisch dat een overheid informatie wenst over de besteding van publiek geld. Samen met de MBO Raad wordt dit opgepakt, eerst door de informatievragen te publiceren en te bundelen, daarna ook door informatievragen te toetsen op wenselijkheid en beschikbaarheid. Benchmark informatie kan instellingen helpen met het afmeten van de eigen prestaties ten opzichte van de prestaties in de branche. Dat kan gemeten worden door het meten van kosten en opbrengsten van de dienstverlening. In de benchmark die nu met 11 instellingen wordt uitgevoerd, komen deze aspecten aan de orde.

Aan- en afwezigheid is een thema dat iedereen in de eigen instelling tegenkomt. Een onderwerp met veel onduidelijkheid, tegengestelde doelen en veel onvrede over de manier waarop regelgeving, technologie en de menselijke factor op elkaar inspelen. Alle kennis is in een whitepaper samengevat. Vanuit de instellingen is er behoefte om kennis en ervaring te delen. Zo ontstaat een groep binnen saMBO~ICT rond dit onderwerp.

Notebooks voor studenten is een onderwerp dat de afgelopen periode op verschillende manieren is behandeld. Een verdiepingssessie heeft vooral vanuit het onderwijs gezichtspunt dit thema behandeld. Een boek dat inmiddels is gepresenteerd, levert waardevolle informatie op over de keuze voor het laten aanschaffen door studenten van een eigen laptop. Technische, organisatorische en onderwijskundige aspecten komen aan de orde.

De presentatie Management informatie binnen de MBO sector gegeven door Jan Bartling en Pierre Veelenturf is in zijn geheel opgenomen en kan hier worden bekeken (vereist Silverlight).

Veel van de andere presentaties zijn te vinden op de weblog van Dé Conferentie of op Marktplaats MBO2010.De stand van saMBO~ICT
Een extra trekpleister op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT in het prachtige paviljoen van Kennisnet vormde naast MBO 2010 de stand van saMBO~ICT met de grote QR codes.
Medewerkers van saMBO~ICT waren aanwezig om de vele belangstellenden te informeren over de activiteiten van onze organisatie en demonstreerden de mogelijkheden van QR codes met behulp van een webcam. Iedereen kan gebruikmaken van dergelijke codes en daarmee informatie echt mobiel maken. Ze sieren nu zelfs de visitekaartjes van de saMBO~ICT medewerkers.

Wilt u meer weten over het werken met QR codes of ze zelf aanmaken, kijk dan naar deze uitleg.
Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht. Klik voor meer informatie:De leefwereld van de leerling
Op diverse plaatsen is al van alles geschreven over  Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2010.
Zo hebben dit jaar maar liefst twaalf EDUbloggers meegewerkt aan het speciaal voor deze conferentie ingerichte weblog. Daar zijn nu heel veel verslagen, presentaties en foto's te vinden van de tweedaagse in Veldhoven.

ROC Media was aanwezig met een filmploeg. Dagverslagen en interviews zijn te vinden op het MBO Channel bij Youtube.
Andere webloggers hebben verslag gedaan op hun persoonlijke blog of die van hun instelling zoals Onderwijs & ICT Zadkine en CGO werkt!
Daarnaast is er heel veel getwitterd waarbij de berichten via een specialetwitterwall op schermen in beeld kwamen.

Maar hierbij houdt het niet op: De voor deze conferentie in het leven geroepen CvI Community blijft beschikbaar en daar kunnen belangstellenden nog steeds terecht om elkaar op te zoeken en informatie uit te wisselen.


© 2010 saMBO~ICT   Door samenwerking nog sterker!