Nieuwsbrief nummer 12, september 2011

Beste lezer,


Een nieuw cursusjaar is alweer voor iedereen begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden voor het MBO.

Ook op persoonlijk vlak worden nieuwe uitdagingen aangepakt. Vele lezers zullen Aja Gil kennen van de conferenties en bijeenkomsten. Aja heeft ruim drie jaar saMBO-ICT en voorgangers ondersteund en slaat nu een nieuwe weg in. Zij is druk bezig met het onder de knie krijgen van het Noors met als doel om daar ook te gaan wonen en werken. Ook van deze plaats wil ik je, mede namens alle lezers, van harte bedanken voor de afgelopen jaren en je veel succes wensen in het mooie Noorwegen.

Aan het begin van een cursusjaar zijn we ook weer aan het kijken welke activiteiten we dit jaar gaan uitvoeren. Dat is weer heel wat, met conferenties in Breda en Tilburg, de gebruikersbijeenkomsten in Ede en de grote ICT-conferentie in Papendal bij Arnhem (in plaats van Veldhoven). Daarnaast zijn we aan het kijken naar een reis rond het thema van cloud computing en natuurlijk een bezoek aan de Online Educa in Berlijn. Genoeg om naar uit te zien.

De eerste ‘stop’ is de conferentie van 14 en 15 september in Breda. Daar zullen we elkaar weer allemaal ontmoeten, vakantieverhalen ophalen en direct vooruitkijken naar wat er allemaal weer moet gebeuren in het MBO op het gebied van ICT.

Tot dan,

Jan Bartling


Conferentie saMBO-ICT 14-15 september BredaOp de dag dat deze nieuwsbrief verschijnt stopt de mogelijkheid tot inschrijven voor de 24e saMBO-ICT conferentie op het Florijn College in Breda.
De laatste versie van het programma is te vinden op onze website.

Het programma is ook deze keer weer beschikbaar om geraadpleegd te worden op mobiele telefoons. Zet deze url dus alvast in uw mobiele favorieten, of scan de QR code hiernaast.

Daarnaast heeft de conferentie een hashtag #sambowb, zodat ook thuisblijvers en geinteresseerden via Twitter de conferentie in Breda kunnen volgen.


Gebruikersdag 26 september 2011
De volgende gebruikersdag vindt plaats op 26 september 2011, zoals gewoonlijk in Ede. Het thema van deze dag is Opleidingsdomeinen. Het is de bedoeling dat hier zowel ‘s morgens plenair als ‘s middags in de gebruikers-bijeenkomsten aandacht aan wordt besteed. Alle leden van saMBO-ICT zijn weer van harte welkom.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor het gezamenlijke ochtenddeel beogen we naast het laatste nieuws van saMBO-ICT en DUO de volgende agendapunten met betrekking tot het onderwerp Opleidingsdomeinen:
  • Stand van zaken wet- en regelgeving door MBO Raad;
  • Wijzigingen in BRON (o.a. planning, PvE en testtraject) door DUO;
  • Veranderingen in de processen bij de onderwijsinstellingen door saMBO-ICT.
’s Middags zullen de gebruikersgroepen Campus Solutions (PeopleSoft), Edictis, Magister en nOISe ook stilstaan bij de invoering van Opleidingsdomeinen in het betreffende systeem. De gebruikersgroep Tribe KRD zal dat doen in aansluiting op de gebruikersbijeenkomst op 5 oktober 2011.

Met dit formulier kunt u zich vast aanmelden. Ongeveer een week van te voren wordt het programma verstuurd.Kennisdelingsbijeenkomst SharePoint
Thema: Documentmanagement in SharePoint

Wanneer: 7 oktober 2011 10.00 – 15.00 uur

Waar: Microsoft, Schiphol

Meer informatie: uitnodiging met volledige agenda volgt

Aanmelden: is hier al mogelijkOnderzoek uitbesteding centrale examinering taal en rekenen
In opdracht van saMBO-ICT heeft Henk Plessius (Pheidis Consultants) een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van uitbesteding van (delen van) de centrale examinering taal en rekenen. De resultaten daarvan zijn op 8 september in Doorn besproken met de klankbordgroep.
Een conclusie is dat er diverse partijen zijn die de logistiek rond het uitnodigen van kandidaten voor de instellingen kunnen verzorgen en tevens in staat zijn de examens op eigen of op instellingslocaties af te nemen. Aan die dienstverlening hangt uiteraard een prijskaartje. Instellingen die uitbesteding overwegen zullen de nodige organisatorische maatregelen moeten nemen om zo’n samenwerking met het bedrijfsleven mogelijk te maken.
Het definitieve rapport zal te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden.Centraal examineren taal en rekenen
Eerder dit jaar heeft saMBO-ICT in samenwerking met een aantal instellingen een conceptrapportage opgesteld waarin de procesbeschrijving voor centraal examineren is uitgewerkt. In de afgelopen periode is op basis van het conceptrapport intensief overleg gevoerd met CvE en verschillende vertegenwoordigers uit het veld. Mede naar aanleiding van de in het rapport gepresenteerde inzichten heeft een aantal aanpassingen plaatsgevonden in de opzet en organisatie van het centraal examineren. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de inmiddels definitieve rapportage
Begeleiding
In het project Begeleiding werkt een aantal onderwijsinstellingen aan het uitwerken van het deel ‘Primair Proces Ondersteuning en Portfolio’. Voor de zomer is in 3 werksessies het beschikbare Functioneel Ontwerp tegen het licht gehouden. Eind september wordt het project voortgezet met een laatste werksessie. In het vierde kwartaal worden de eerste resultaten van het aangepaste en verdiepte FO gepubliceerd.Contentketen
In het MBO-onderwijs worden grote problemen ervaren bij de distributie van digitale content. Meerdere wachtwoorden, verschillende procedures, niet of te laat beschikken over het gewenste materiaal enzovoort.
Waar veel (verschillende) partijen afhankelijk zijn van elkaar om het eind resultaat te bereiken spreek je over een keten. Voor het project Contentketen is in opdracht van saMBO-ICT gestart met het opstellen van een procesbeschrijving. Het werk wordt verricht door vertegenwoordigers van een aantal instellingen onder begeleiding van Kennisnet. Het doel is de processen in de contentketen rondom het ontwikkelen, aanschaffen en distribueren van leermateriaal in kaart te brengen. In het najaar wordt dit project gekoppeld aan andere lopende initiatieven rond de contentketen zoals ROC6 en ECKII middels een bijeenkomst die “Pas op de Plaats” wordt genoemd. Voor deze bijeenkomst worden vertegenwoordigers van alle stakeholders uit de keten uitgenodigd.PodP
Wat betekent dat dan weer? De afkorting staat voor “Pas op de Plaats”. Het is een initiatief dat saMBO-ICT heeft genomen om de problematiek met betrekking tot aanschaf, uitwisseling en gebruik van educatieve content aan te pakken.

Natuurlijk, er is al veel gebeurd en verbeterd. In allerlei programma’s zoals ECK, Triple A en ROC6 zijn de nodige stappen gemaakt. We zijn echter niet zover dat elke instelling met een gerust hart het nieuwe cursusjaar kon beginnen. Elke student moet vanaf de eerste les het juiste leermateriaal kunnen gebruiken, van een boek, content in de leeromgeving of een nieuw softwarepakket.

Omdat er veel separate ontwikkelingen en projecten zijn, is een Pas op de Plaats georganiseerd. Tijdens deze tweedaagse in oktober zullen mensen vanuit de instellingen samen met deskundigen over wat er is gerealiseerd en welke stappen er nog gezet moeten worden om het uiteindelijke doel te realiseren, een tevreden student die kan rekenen op goed leermateriaal. De Pas op de Plaats wordt georganiseerd door saMBO-ICT en begeleid door Willem-Jan van Elk. Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat van saMBO-ICT. AAR-flitsenquete
Vlak voor de vakantie is er nog een korte enquête uitgegaan rondom de registratie van aan- en afwezigheid. Het moment van versturen heeft geleid tot een mindere respons dan normaal. Deze keer waren er 23 reacties, dus de conclusies kunnen niet zonder risico worden doorgetrokken naar alle instellingen. Wat valt op?

De registratie wordt in de helft van de gevallen gedaan met behulp van een chipcard, de andere helft doet het zonder chipcard en gebruikt de computer en/of een PDA om de aanwezigheid te registreren. Een kwart gebruikt beid methoden of een combinatie van deze twee. De verwerking van alle gegevens vindt plaats in een variëteit aan systemen. De belangrijkste die genoemd worden zijn Peoplesoft, Magister en PreAbXs/Gronos.

Dat zijn ook de systemen waar, voor een deel, meer gerapporteerd wordt. Voor een deel is dat ook rapportentool op basis van een datawarehouse.Trendrapportage
Voor het MBO is het van belang om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Maar ook wordt verwacht dat we ICT inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een trendrapport laat beide kanten zien. Wat is er maatschappelijk aan de hand en welke technologie is in de toekomst interessant voor het onderwijs?

Samen met Kennisnet is een trendrapport opgesteld dat antwoorden geeft op deze vragen. In deze publicatie worden zes trends genoemd die van belang zijn, van bekende ontwikkelingen, zoals cloud computing, tot minder bekende technologische trends.

Op 15 september wordt dit trendrapport tijdens de saMBO-ICT conferentie gepresenteerd en verspreid. Naast een papieren exemplaar op hoofdlijnen wordt een site ingericht (beschikbaar vanaf 15 september) waar het achterliggende materiaal is te vinden en waar bezoekers worden uitgenodigd om te reageren en mee te denken.Informatiemanager Hoe? Zo!
“Help wij hebben (g)een informatiemanager” is de ondertitel van een Hoe? Zo! boekje over informatiemanagement. Het is gericht op het lijnmanagement binnen de MBO-instellingen, dus voor onderwijsmanagers of teamleiders. In het boekje wordt aan de hand van heel praktische voorbeelden aangegeven wat de rol en positie van een informatiemanager is.

Wat mag je eigenlijk van zo iemand verwachten en wat moet je eigen gedrag zijn als onderwijsmanager? Waarom is de ene informatiemanager de andere niet? Allemaal vragen waar het boekje een goed antwoord op kan geven. Ook dit boekje komt op 15 september uit tijdens de saMBO-ICT conferentie in Breda.


Nieuwe website saMBO-ICT live
Deze week is onze nieuwe website live gegaan!
Ten opzichte van de vorige website biedt deze de volgende voordelen:
  • Betere ontsluiting van de informatie;
  • De site heeft ook een besloten gedeelte voor de leden;
  • Aan de site is een groepsomgeving gekoppeld.
Informatie snel gevonden
Recente berichten staan uiteraard op de homepage, maar zoekt u specifieke informatie dan kunt u dat op verschillende manieren doen. Naast de standaard zoekfunctionaliteit kan met behulp van de tagcloud, de themapagina of de bijeenkomstenpagina snel informatie terug gevonden worden. De agenda biedt in een oogopslag een overzicht van de activiteiten van saMBO-ICT. Ook de publicaties hebben een eigen tabblad gekregen, zodat die snel gevonden kunnen worden. Wilt u meer weten over saMBO-ICT zelf dan staan in de footer enkele linkjes naar meer informatie.

Besloten gedeelte
Naast een openbaar gedeelte dat door iedereen is te raadplegen, is er nu ook over een besloten omgeving die alleen toegankelijk is voor leden. Leden kunnen zich met hun instellings e-mailaccount aanmelden. Zijn er twijfels, raadpleeg dan de door ons gebruikte whitelist. Ingelogd zijn er meer berichten beschikbaar en is het ook mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Daarnaast is er toegang tot de vraagbaak waar leden nu zelf makkelijk een vraag achter kunnen laten en op vragen van anderen kunnen reageren.

Groepsomgeving
Verder is het mogelijk om vanaf de website naar de groepsomgeving te gaan. Hiervoor hoeft niet opnieuw ingelogd te worden. Groepen kunnen gesloten zijn voor een groep mensen of open voor deelname door iedereen die interesse heeft. Iedereen wordt automatisch lid van de demonstratiegroep waarin de mogelijkheden van deze (Elgg) groepsomgeving getoond worden. Er is al een aantal groepen ingericht.

De meeste onderdelen van de website zijn ook mobiel beschikbaar. We hopen dat deze nieuwe mogelijkheden in een behoefte voorzien en dat er volop gebruik van gemaakt gaat worden. Zijn er vragen of ontbreekt er nog functionaliteit, dan horen wij dat graag!Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Tot nu toe plaatsten wij die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.

Met de ingebruikname van onze nieuwe website kunnen alle leden vanaf nu zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze doelgroep bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Raamovereenkomst met Van Dijk Educatie
Automatisering financiële processen
Single Sign On
Architectuur en ontwerp voor portal

Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Denk aan terugkoppeling:
Wat blijft is de regel die we al hadden: De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.