Nieuwsbrief nummer 10, mei 2011

Beste lezer,

Inleiding

Hier is alweer nieuwsbrief nummer 10.
Een jaar geleden, in april 2010, kwam de eerste uit. Tijdens de eerste redactievergadering waren we bang dat we niet voldoende kopij hadden.“Moeten we dit onderwerp niet voor de volgende keer bewaren, want dan hebben we tenminste wat”, we zeiden het in het begin vaak tegen elkaar. In de praktijk bleek het echter niet zo moeilijk, omdat er zoveel onderhanden is bij saMBO-ICT. De redactie bestaat overigens uit Willem Karssenberg, Bert van Daalen, Henk-Jan van Ginkel en mijzelf. Dat mag met nummer tien wel eens vermeld worden.

We horen positieve reacties op de nieuwsbrief en merken dat die goed gelezen wordt. Met bijna 1.000 abonnees zijn we ook nog eens dik tevreden. Toch willen we nu graag weten wat onze lezers er écht van vinden. Valt er nu niets te verbeteren? Misschien niet, maar misschien ook wel. We willen dat graag inventariseren. Vandaar dat we vragen om een heel korte enquête (6 vragen) in te vullen.

We horen dus graag je mening,

Jan Bartling


Conferentie saMBO-ICT 14-15 september Breda
Zoals gebruikelijk besteden we in de nieuwsbrief ook aandacht aan de komende conferentie in Breda, waar we te gast zijn bij ROC West-Brabant op het ‘Florijn College’. Met als ‘rode draad’ innovatie in het onderwijs blijkt het voor de programma commissie nog een behoorlijke uitdaging om de 30 (!) workshops gevuld te krijgen. Wat te denken van: APP voor assessoren, FabLab concept als innovatieve leer- ontwikkel en R&D omgeving, Instructables Restaurant, Augmented Reality in het onderwijs….

Interesse gewekt? Binnenkort zal de uitnodiging met het voorlopige programma verstuurd worden en kan de inschrijving starten. Aan de formule wijzigen we niets; prikkelende keynotes (waarom moeten we überhaupt innoveren, wat levert dat eigenlijk op?!), afgewisseld met workshops met waar mogelijk een interactief karakter.

De eerste dag sluiten we informeel af met een barbecue waarbij de beruchte Bourgondische inslag niet onopgemerkt zal blijven!Aansluiting bij Surfnet
Inmiddels hebben bijna 30 instellingen een aansluiting bij Surfnet. Het is daarom voor veel instellingen van belang dat er specifieke diensten komen voor het MBO. Een saMBO-ICT-delegatie vanuit de instellingen is daarover met Surfnet in gesprek. Er worden op dit moment twee actiepunten aangepakt:
 1. Centrale levering van educatieve software aan studenten (streaming)
  In dit geval moet een student de software kunnen krijgen die nodig is voor de eigen opleiding. Daarbij moet het gaan over die software voor taal en rekenen, maar ook om financiële software of het zorgsysteem dat in de zorgopleidingen wordt gebruikt. Afgesproken is dat er een pilot gaat komen met een beperkte hoeveelheid software en enkele instellingen. Een mooie basis biedt de softwarelijst die wordt opgesteld door de licentiecommissie.
   
 2. Tariefmodel
  Ook wordt gesproken over een tariefmodel dat het voor kleinere instellingen interessanter moet maken om aangesloten te worden op Surfnet. Met een groter aantal aangesloten instellingen wordt het eenvoudiger om de diensten nog specifieker af te stemmen op het MBO.Open middag Kennisnet
Donderdag 9 juni organiseert de sector mbo van Kennisnet een open middag. Tijdens deze middag worden de twee nieuwste publicaties uit de Hoe? Zo! reeks gepresenteerd:
 1. Open leermateriaal in het mbo
 2. Open standaarden en open source software in het mbo
De open dag is bij Kennisnet van 15:00-17:00 uur met als afsluiting een borrel van 17:00-18:00 uur. Tussen 15:00-17:00 uur zullen er 2 presentatie zijn over de publicaties en kunnen de deelnemers rondkijken en ‘ervaren’ op de Verdieping, de ruimte voor inspiratie.Aftrap Project Begeleiding
Het project begeleiding is met het organiseren van de eerste workshop op 9 en 10 mei echt van start gegaan. Het project is gericht op het primaire proces bij onderwijsinstellingen en wordt uitgevoerd door ROC Leiden, ROC Aventus, ROC A12, Wellantcollege, Albeda College, ROC Midden Nederland en ROC De Leijgraaf. Kennisnet organiseerde en begeleidde de sessie. De inhoudelijke basis voor de samenwerking wordt gevormd door het deel Primair Proces Ondersteuning en Portfolio uit de Triple A Encyclopedie. Het doel van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen is het opleveren van een geactualiseerd en uitgediept functioneel ontwerp (FO) en een programma van eisen (PvE) voor de ondersteuning van het primaire proces en het gebruik van portfolio.

De eerste workshop stond in het teken van introductie op de materie, kennismaking en verkenning van actuele issues. Daarnaast werd gezamenlijk verkend hoe de scenario’s voor flexibilisering die tijdens het project onderwijslogistiekzijn ontwikkeld, verder kunnen worden uitgediept voor begeleiding. In de volgende sessies wordt van start gegaan met het uitwerken en actualiseren van de use cases uit ‘het blauwe boek’, om uiteindelijk te komen tot een uitgewerkte en geactualiseerde versie van de begeleidingswiki.VO procesmodel
Een belangrijke doelstelling is het betrekken van de VO-sector bij de activiteiten van het programma Borging Triple A. In dat kader is een eerste bijeenkomst met VO-instellingen georganiseerd waarin een eigen VO-procesmodel is opgesteld. De eerste tweedaagse heeft geleid tot enthousiaste reacties en mede daardoor werd deze gevolgd door een tweede sessie op 17 en 18 mei. De opdracht voor de tweedaagse was het eerste concept van het VO-procesmodel een spade dieper uitwerken en het model op een goede manier over de bühne krijgen, ook voor VO-instellingen die niet aanwezig zijn geweest tijdens de bijeenkomsten. Door de betrokkenheid van de deelnemers en de inhoudelijke discussies die werden gevoerd, is het procesmodel weer verrijkt en verder uitgewerkt tot een tweede versie. Binnen enkele weken is er materiaal beschikbaar voor de VO-instellingen waarin het verhaal en de procesgang worden uitgelegd.

Daarnaast wordt dit procesmodel vergeleken met het MBO-procesmodel van Triple A. Daardoor ontstaat zicht op de verschillen en overeenkomsten en wordt bekeken of en waar MBO en VO de handen ineen kunnen slaan.

Klik hier voor meer informatie over het programma Borging Triple A en hier om de voortgangsrapportage van het programma en alle projecten over 2010 te lezen.Ketendenken
In het MBO-onderwijs worden grote problemen ervaren bij de distributie van digitale content. Meerdere wachtwoorden, verschillende procedures, niet of te laat beschikken over het gewenste materiaal etc. Een zestal ROCs (ROC6) hebben de handen ineengeslagen. Er is contact gezocht met een aantal partijen die een rol spelen binnen dit proces en er zijn enkele business-modellen opgesteld. Ook zijn Kennisnet en saMBO-ICT aangehaakt en zijn er daarnaast binnen Deltion College en Horizon College pilots gestart om vanuit de ELO, zonder verder inloggen, de beschikking te krijgen over het benodigde leermateriaal (boeken, leermiddelen, digitale content…).

Bovenstaande is geknipt en geplakt uit de saMBO-ICT nieuwsbrief 8, februari 2011.

Wat al heel snel duidelijk werd, is dat de pilots technisch uitvoerbaar zijn. Minder duidelijk zijn vragen als: ‘wie helpt mij als het niet werkt’ en ‘wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk’. Waar veel (verschillende) partijen afhankelijk zijn van elkaar om het eind resultaat te bereiken spreek je over een keten. Bij het nadenken over content distributie hoort ook het nadenken over de keten. saMBO-ICT heeft deze handschoen opgepakt en het initiatief genomen om alle onderliggende activiteiten te bundelen, te visualiseren (zie onderstaande figuur) en op een tijdlijn te plaatsen.
Dit document wordt momenteel met alle betrokken partijen besproken en van commentaar voorzien op weg naar een programmaplan met als titel: Leermateriaal in het mbo: De instelling aan zet!Wordt vervolgd…saMBO-ICT gebruikersdag 23 mei 2011
Heeft u tot nu toe de berichtgeving over de gebruikersdag gemist, maar u leest dit in de nieuwsbrief vlot na het verschijnen ervan, dan heeft u nog de kans om de saMBO-ICT gebruikersdag op 23 mei 2011 bij te wonen. Het belooft een intensieve, maar interessante dag te worden voor allen die zich op de onderwijsinstellingen in het MBO bezig houden met informatiearchitectuur, koppelingen en gegevensuitwisseling.

Voor meer informatie zie Gebruikersdag 23 mei 2011.

Leest u deze nieuwsbrief een aantal dagen na het verschijnen ervan dan wijzen we u er op dat u hier de presentaties van de gebruikersdag kunt bekijken of downloaden.Kennisdeling AAR 9 juni 2011
De volgende bijeenkomst over Aan/afwezigheidsregistratie (AAR) staat gepland op 9 juni 2011. Het thema is ‘flexibilisering onderwijs’ en we zijn welkom bij ROC Landstede, Hogeland 10 te Zwolle.
Alle leden van saMBO-ICT zijn weer hartelijk welkom.

Op de vorige bijeenkomst hebben we naast het onderwerp ‘rapportage’ onder leiding van een externe presentator op een andere manier gekeken naar Aan-/afwezigheidsregistratie. Deze keer willen we die ingezette weg vervolgen. Naast een aantal presentaties staan er dan ook enkele groepsopdrachten op het programma.

Nieuwsgierig wat we gaan doen?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelden op de site onder Kennisdeling AAR 9 juni 2011.Conferentie licentiecommissie 13 mei 2011
“Het computernetwerk van de onderwijsinstellingen verandert in rap tempo van een bastion met een flinke slotgracht (= de firewall) er omheen in een winkelcentrum. Een winkelcentrum heeft een klein beetje beveiliging aan de buitenzijde, maar daarbinnen heeft elke winkel de beveiliging die er bij hoort: bij de supermarkt is het volledige zelfbediening en bij de juwelier staan de producten goed beveiligd achter glas en wordt je van a tot z geholpen.“
Dit stelde David Stoeckel van Microsoft die als eerste spreker het woord voerde. Met presentaties over de gevolgen van dit proces werd de dag gevuld.

David Stoeckel van Microsoft ging in op de gevolgen van deze veranderingen voor het beheer van geautomatiseerde werkplekken met allerlei verschillende devices en verschillende soorten gebruikers. Charles Stork van SLB Diensten ging in op de grote uitdaging die het op orde krijgen en houden van licenties in deze veranderde situatie is. Bij licenties voor docenten mag er veel, maar aan licenties voor studenten zitten nog veel haken en ogen. Rob Vos vertelde over een onderzoek naar het mogelijk gebruik van iPads bij het Deltion College. Functionaliteit, voor- en nadelen, beheer, beveiliging en hoe nu verder, het kwam allemaal aan bod. In het kader van niet praten over uitwisseling, maar doen, gaf Rob aan dat het Deltion College haar scense packages beschikbaar stelt voor een ieder die ook met scense werkt. Berthilde Boukema van de Universiteit van Tilburg nam ons mee in hun project van het brengen van office applicaties naar de cloud. Het is een heel traject geweest, maar de eerste resultaten kon ze laten zien. Ook vertelde ze van de zaken die daarvoor op de achtergrond geregeld moeten worden, zoals de federatiekoppeling via SurfNet en de discussie over de locatie van dataopslag. Tenslotte ging Remco Rutten van SurfNet in op het innovatieproject Surfconext, waarmee SurfNet de onderwijsinstellingen wil ondersteunen in het haalbaar maken van allerlei toekomstdromen die er leven op dit gebied.

Nieuwsgierig geworden naar de presentaties van deze dag?
Deze zijn te downloaden van www.sambo-ict.nl.Procesmanagement gebruikersbijeenkomst 30 mei 2011
Veel ROC’s zijn in de achterliggende jaren in het kader van verbetering van de bedrijfsvoering over gegaan op het beschrijven van de processen binnen de organisatie. Om het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden en te onderzoeken of we als ROC’s iets voor elkaar kunnen betekenen nodigt saMBO-ICT leden die zich bezig houden met procesmanagement uit voor een bijeenkomst op 30 mei 2011 bij ROC Aventus in Apeldoorn.

Tijdens deze bijeenkomst zult u kennis maken met de voor- en nadelen van procesgericht werken en zal gezamenlijk bekeken worden hoe dit verder uitgewerkt kan worden binnen de ROC’s. De bijeenkomst zal vooral een praktisch karakter hebben. Graag willen wij kijken naar mogelijkheden om elkaar van dienst te zijn. Dat kan door het uitwisselen van ervaringen en/of kennis of door het oprichten van een “gebruikersgroep”. De bijeenkomst duurt van 9.15 tot 12.30 uur. Aansluitend is er een lunch geregeld.

Meer informatie en aanmelden: Procesmanagement 30 mei 2011.


Samenwerkingsplatform
In het samenwerkingsplatform werken de verschillen sectoren van PO tot en met WO samen op het gebied van sector overstijgende ICT-zaken. Het samenwerkingsplatform is ingesteld door OCW en wordt ondersteund door Kennisnet en Surf. Namens het MBO nemen de MBO Raad en saMBO-ICT deel. Er zijn vier thema’s waaraan gewerkt wordt:
 1. Doorstroommonitor
  Waar gaan je studenten naartoe? Hoe doen ze het daar eigenlijk? Welke opleidingen zijn voor de eigen studenten succesvol, welke overgangen mogen wel wat extra aandacht krijgen? Daar is de doorstroommonitor voor bedoeld, inzicht krijgen op de leerling of studentenstromen tussen de verschillende sectoren, instellingen en opleidingen. De gegevens zijn er, maar hoe kan deze informatie ter beschikking komen van de instellingen. Er is een (werkend) prototype gebouwd dat laat zien wat er allemaal technisch mogelijk is. Het gaat dan om alle sectorovergangen, van PO naar VO of van MBO naar HBO. De volgende stappen zullen gericht zijn op het juridische kader (wat mag je leveren) en de wens van instellingen (wat wil je weten).
   
 2. In - en uitschrijven beter + goedkoper
  Om je in te schrijven op een nieuwe opleiding is eigenlijk alleen je DigiD, de naam van de instelling en de naam van de opleiding nodig. De gegevens zijn immers allemaal wel ergens bekend, zoals je naw-gegevens of de behaalde diploma’s. Waarom vragen we als instellingen dan naar al die bekende gegevens nog eens een keer? In dit onderdeel worden de komende jaren ‘services’ aangeboden die de bekende gegevens ontsluiten, naar het systeem van de instelling, of naar een sectoraal inschrijfsysteem. Voor de verschillende de sectoren zullen natuurlijk verschillende gegevenssets belangrijk zijn. Ook de verhouding tussen hard en zachte (begeleidings)gegevens zal anders zijn.
   
 3. Horizontale verantwoording
  In het VO is inmiddels “Vensters voor Verantwoording” een bekend begrip. Via de website www.schoolvo.nl kan allerlei informatie van een school worden opgezocht. Informatie over de prestaties van de school, de personeelsopbouw enz. zijn beschikbaar voor ouders en leerlingen. Daarnaast, voor ouders onzichtbaar, is er managementinformatie beschikbaar. Is de nabije toekomst zal er een experiment starten om te bekijken hoe het instrument benut kan worden binnen het MBO. Natuurlijk wordt daarbij uitgegaan van de specifieke kenmerken van het MBO en van het feit dat er reeds veel indicatoren zijn.
   
 4. Informatieconvenant
  Het zou mooi zijn wanneer er rond de uitwisseling van informatie en het stellen van informatievragen tussen de overheid en de instellingen niets fout zou gaan. Iedereen begrijpt dat dit een illusie is. Wel is het belangrijk dat de verschillende partijen de intentie hebben om beter met elkaar afspraken te maken. Een convenant is daarom een – belangrijk – stuk papier, dat zich in de praktijk moet bewijzen. In het samenwerkingsplatform werken alle sectoren samen. Maar ook de overheid speelt een belangrijke rol hierbij. De komende jaren zullen de resultaten zichtbaar moeten gaan worden.CvI studiereis naar Philadelphia en Educause 2011
In oktober organiseert het Consortium voor Innovatie weer de jaarlijkse studiereis naar de Educause, die dit jaar gehouden wordt in het Pennsylvania Convention Center in Philadelphia. Deze reis biedt deelnemers uit de sector de mogelijkheid om expertise en ervaringen te delen, maar ook op zoek te gaan naar inspiratie en antwoorden. Daarbij speelt het principe van "serendipity" een belangrijke rol.

Naast deelname aan de jaarlijkse conferentie van de Educause staat ook een bezoek aan een Community College in (de buurt van) Philadelphia op het programma.
Verder is het mogelijk om in overleg met het CvI op-maat-activiteiten te organiseren voor specifieke bezoeken of ontmoetingen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CvI en bezoek het weblog.Wat vindt u van onze nieuwsbrief?
Na tien afleveringen horen wij graag wat u vindt van onze nieuwsbrief. Daarom vragen we u een korte enquête in te vullen, bestaande uit zes vragen. Daarnaast is er ruimte om verdere suggesties door te geven. Op basis van uw antwoorden zullen we de nieuwsbrief in het komend seizoen waar nodig en gewenst aanpassen.
De resultaten van uw reacties zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief bekendgemaakt worden!

Naar de enquête.Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Vragen over gp-Untis
  Kan GP Untis de volgende gegevens genereren en totaliseren:Optelsom planning en realisatie van de onderwijstijd op groepsniveau.Verschil planning en realisatie van de onderwijstijd lopende het schooljaar op groepsniveau....
 • Implementatie resultatenbeheer in Magister
  Wij (AOC de Groene Welle) zijn bezig met de implementatie van het resultatenbeheer in Magister.Wij zijn benieuwd hoe andere MBO (magister)scholen dit hebben ingericht. Denk hierbij aan:Zijn....
 • Webbased vervanger voor Babbage
  Wij zijn op zoek naar een webbased vervanger voor Babbage.Babbage wordt bij ons binnen het vmbo gebruikt.Babbage is een programma waarmee leerlingen ICT-vaardigheden aanleren. (Informatiekunde!) Reacties graag....
Een vraag insturen:
Wilt u een vraag stellen aan uw collega's via saMBO-ICT?
Stuur uw vraag naar het secretariaat en wij zorgen voor distributie! 

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.